Republica Moldova. Controlul averilor la părinţii, copii şi socrii demnitarilor

Share

Proiectul-pilot Republica Moldova, ori “hai să vedem cum se poate face curăţenie în România”, continuă în ritm galopant.

Parlamentul de la Chișînău a aprobat, cu votul majorității deputaților, proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) și Legii privind declararea averii și a intereselor personale.

Legea prevede că inspectorii ANI pot verifica și averile soților, părinților, socrilor și copiilor demnitarilor. Ea a fost inițiată de PAS, partidul fondat de Maia Sandu.

Șefa Comisiei juridice, numiri și imunități, Olesea Stamate, a precizat că aprobarea acestor norme legislative sunt printre condiționalitățile Uniunii Europene pentru deblocarea celei de-a doua tranșe a asistenței financiare pentru Republica Moldova.

Una dintre reglementările legii este perfectarea mecanismului care să permită Autorității Publice de Integritate să solicite conducerii organizației publice sau autorităților responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării posibilitatea de suspendare din funcție a persoanelor în privința cărora a fost constatată, în totalitate sau în parte, o avere nejustificată sau, în cazul situației în care s-a constatat încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, pe perioada examinării în instanță a actului de constatare.

De asemenea, documentul urmărește modificarea modului în care are loc controlul averii și intereselor personale, astfel încât, în procesul efectuării controlului, să fie verificate nu doar veniturile dobândite pe parcursul exercitării mandatului sau funcției, raportat la situația averilor deținute, dar să fie examinate și luate în considerare și cheltuielile realizate.

O altă modificare propusă de autorii inițiativei legislative este acordarea dreptului inspectorului de integritate de a solicita efectuarea unor expertize sau evaluări, pentru determinarea valorii de piață a bunurilor supuse verificării.

Modificarea respectivă va impulsiona subiectul declarării valorii reale a bunurilor declarate. În cazul în care inspectorul de integritate are dubii rezonabile privind declararea unui bun sub valoarea reală a acestuia, acesta va avea posibilitatea să dispună efectuarea unei evaluări.

Este prevăzută crearea Registrului electronic al persoanelor care au fost suspendate din funcție sau le-au fost încetat mandatul, raporturile de muncă sau de serviciu, în legătură cu încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale sau al regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, precum și Registrului electronic al bunurilor confiscate pentru nerespectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Prin noua lege, controlul averii și intereselor personale se extinde și asupra soțului/soției, părinților/socrilor și copiilor persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere, verificarea se va extinde și asupra averii acestor persoane.

Proiectul de lege mai propune creșterea numărului de membri ai Consiliului de Integritate. Astfel, Parlamentul urmează să desemneze doi membri în Consiliu, în loc de unul. De asemenea, și președintele Republicii Moldova ar urma să desemneze un membru în Consiliul de Integritate.

Share