MediaSind prezintă CCM din Radioul Public, înregistrat de ITM

Share

Federația FAIR – MediaSind prezintă Contractul Colectiv de Muncă din Radioul Public, aşa cum a fost el înregistrat la ITM.

Așa cum a promis, organizația noastră a consolidat în noul document toate beneficiile existente și a obținut noi drepturi pentru angajații SRR. Imediat după rectificarea bugetară, vor continua negocierile pentru noi majorări salariale!

Inspectoratul Teritorial de Muncă București a transmis astăzi, 8 iunie 2022, că în urma verificărilor a decis înregistrarea Contractului Colectiv de Muncă negociat și semnat de Federația Cultură și Mass-Media  FAIR-MediaSind – în baza mandatului acordat de organizațiile afiliate din SRR – Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala MediaSind Radio România, Sindicatul Național din Cultură FAIR, Sindicatul Liber al Salariaților din SRR și  Sindicatul Salariaților din SRR SINDSAL, împreună cu reprezentanții aleși ai salariaților și cu președintele – director general al SRR, Răzvan Ioan Dincă. Documentul a fost înregistrat sub nr. 164/02.06.2022 și produce efecte juridice 24 luni! (foto)

Așa cum Federația FAIR-MediaSind a fost mandatată de membrii afiliați, în urma negocierii noului Contract Colectiv de Muncă au fost păstrate, fără a exista diminuări sau eliminări, toate drepturile și beneficiile salariaților SRR care erau în actualul C.C.M, dar  care  expiră în data de  6 iunie 2022. La acestea, în contextul actualelor negocieri, se adaugă următoarele drepturi:

1. securizarea și garantarea concediului de odihnă și a sporului de vechime prin introducerea acestora în Contractul Individual de Muncă (CIM), garantând astfel continuitatea acestora pentru salariat și în lipsa unui Contract Colectiv de Muncă.

2. acordarea sporului pentru persoanele cu dizabilități în cuantum de 15%.

3. mărirea numărului de salarii minime brute de la 2 la 4, în cazul pierderii locului de muncă din cauze medicale, ca o măsură compensatorie pentru pierderea capacității de muncă.

4. creșterea salariului tarifar cu 450 lei brut, de la data de 15.06.2022, pentru salariații cu funcții de execuție, angajați până la data de 31.12.2021. Odată cu această creștere, se vor înregistra îmbunătățiri ale categoriilor salariale, astfel:

*  aproximativ 210 salariați vor avea o majorare de până la 16,6%;
*  aproximativ 570 de salariați vor avea o majorare de până la 12,85%;
*  aproximativ 550 salariați vor avea o majorare de până la 10,98%;
*   aproximativ 285 salariați  vor avea o majorare de până la 8,92%.

De asemenea, au fost stabilite drepturi privind funcționarea unui dialog social între partenerii social la standarde europene, care dau posibilitatea organizațiilor  afiliate Federației FAIR-MediaSind să  reprezinte eficient și onorant interesele membrilor de sindicat.

Nu în ultimul rând, interzicerea cenzurii și dreptul la libertatea de exprimare și de opinie al fiecărui salariat, sunt clauze situate la loc de cinste în cadrul documentului negociat.

Având în vedere că o eventuală nesemnare a CCM care expira în data de 6 iunie 2022, ar fi făcut imposibilă plata sporului de vechime, dar și a celorlalte drepturi existente în CCM, dar și pentru că, în final, la cererea reprezentanților federației, conducerea SRR a acceptat totuși  să mai mărească cuantumul de majorare propus inițial, reprezentanții Federației FAIR-MediaSind au renunțat la declanșarea conflictului colectiv de muncă în instituție.

Însă, ținând cont de faptul că oferta de majorare salarială propusă de angajator  nu acoperă pentru toți salariații instituției rata inflației și nici creșterile aberante la prețul alimentelor, energie electrică, carburanți, rate etc., părțile au  convenit ca imediat după rectificarea bugetară să se întrunească Comisia

Paritară din SRR pentru a se negocia noi creșteri salariale, dar și drepturile solicitate de federație și neacordate, cum ar fi sporul de 15 % pentru condițiile de muncă și indexarea salariilor cu rata inflației.

Federația FAIR-MediaSind mulțumește tuturor membrilor organizațiilor afiliate din SRR – Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind –  Filiala MediaSind Radio România, Sindicatul Național din Cultură FAIR, Sindicatul Liber al Salariaților din SRR și  Sindicatul Salariaților din SRR SINDSAL, pentru mandatul și încrederea acordată pe parcursul acestor negocieri soldate cu încheierea Contractului Colectiv de Muncă din Radioul Public.

Nu în ultimul rând, Federația FAIR-MediaSind apreciază profesionalismul și celeritatea cu care angajații Inspecției Generale a Muncii și ai Inspectoratului Teritorial de Muncă a  Municipiului București au analizat și soluționat intrarea în vigoare a acestui document vital pentru toți angajații Radioului Național, dar și pentru independența acestuia!

La acest link vă prezentăm documentul final negociat.

Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind
Departament Comunicare
București, 8 iunie 2022

Share