Protest MediaSind

Share

Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind a luat act de comunicatul de presă transmis ieri de către Patronatul Român al Presei şi de Patronatul Presei din România ROMEDIA, referitor la solicitarea de renegociere a Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Mass-Media, document condamnat a fi “ţap ispăşitor” pentru criza economică din acest domeniu.

De asemenea, FRJ MediaSind a luat act şi de încercările de discreditare a activităţii MediaSind, provocate de către un ONG ce se ocupă cu monitorizarea jurnaliştilor şi care pretinde că apără libertatea de exprimare.

Analizând aceste acţiuni de intimidare, Comitetul Director al FRJ MediaSind face următoarele precizări:

FRJ MediaSind poate să înţeleagă disperarea unor patroni de presă în aceste vremuri tulburi, dar nu poate să fie părtaşă la sacrificarea drepturilor tuturor angajaţilor din mass-media.

La fel cum nu poate să accepte politica pumnului în gură sau diversiunile patronaloong-iste de discreditare a FRJ MediaSind, organizaţie care apără drepturile jurnaliştilor, clauza de conştiinţă şi libertatea de exprimare.

FRJ MediaSind şi Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor au demonstrat “partenerilor sociali” că, în această perioadă de criză economică, se impune o decizie politică pentru aplicarea unui set de măsuri de relaxare fiscală, necesare pentru sprijinirea industriei de media.

Revendicările convenite împreună cu organizaţiile sindicale, profesionale şi patronale din Comitetul Anticriză pentru Mass-Media sunt principalele măsuri ce pot să salveze societăţile de presă, deoarece acestea s-au adoptat cu mult timp în urmă în majoritatea statelor din Uniunea Europeană.

În consecinţă, soluţia propusă de către cele două patronate din presă, privind renegocierea Contractului Colectiv de Muncă în regim de urgenţă, nu poate fi viabilă şi corectă pentru angajaţii din mass-media. Criza economică din presă nu se poate ameliora prin diminuarea sau suspendarea drepturilor câştigate pentru întreaga breaslă în cei şase ani de existenţă a CCM Unic la Nivel de Ramură Mass-Media.

În ceea ce priveşte aşa-zisa hărţuire a instituţiilor de media de către Inspecţia Muncii, FRJ MediaSind consideră că instituţiile de control ale Ministerului Muncii şi-au făcut datoria în momentul în care organizaţiile sindicale au constatat că unii angajatori nu respectă legislaţia muncii.

Doar din acest motiv am putea înţelege afirmaţiile din comunicatul PPR şi al Patronatului Presei din România ROMEDIA, potrivit cărora “hărţuirea la care sunt supuse trusturile de presă, prin controale repetate ale Inspectoratului Teritorial de Muncă, în Bucureşti şi în ţară, şi interpretarea abuzivă a clauzelor Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Mass-Media şi prin comunicatele de presă ale Mediasind, cu privire la aplicabilitatea acestui contract, induc o anumită stare de teamă în industria mass-media şi generează o percepţie greşită cu privire la trusturile de presă, afectând imaginea şi stabilitatea acestora.”

FRJ MediaSind îşi declară în continuare disponibilitatea pentru dialog şi colaborare cu toate organizaţiile sindicale, patronale şi profesionale din ramura mass-media, pentru a participa împreună la negocierile cu reprezentanţii Guvernului şi ai Comisiei Europene, în vederea soluţionării situaţiei grave cu care se confruntă angajaţii şi angajatorii din această breaslă.

FRJ MediaSind consideră că numai pe calea dialogului, şi nu prin acţiuni de intimidare şi discreditare, se poate evita declanşarea unor conflicte de muncă în ramura mass-media.

Share