MediaSind: Scrutinul din TVR, după principiul “Nu contează cine votează, contează cine numără voturile”

Share

În TVR, în urma admiterii contestației candidatului MediaSind, 95% din voturile anulate au fost validate, ceea ce confirmă vicierea rezultatelor alegerilor reprezentanților salariaților în CA.

Ceea ce era de demonstrat s-a demonstrat. În urma admiterii contestației candidatului  Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala TVR, Sorin Torică, membrii Biroului Electoral Central din Societatea Română de Televiziune au dispus renumărarea buletinelor de vot anulate, ceea ce a determinat ca 101 voturi  din cele 108 anulate să fie validate și împărțite candidaților.

Acest lucru demonstrează, fără echivoc, vicierea rezultatelor scrutinului și generează modificarea clasamentului, ceea ce ridică mari semne de întrebare față de credibilitatea și legalitatea acestui important demers privind alegerea reprezentanților salariaților în Consiliul de Administrație al SRTV !

În ziua alegerilor, 9 noiembrie 2021, observatorul MediaSind TVR, jurnalist senior la Direcția Știri, Loara Ștefănescu, a atras atenția, în repetate rânduri, membrilor Comisiei, că mai multe buletine de vot sunt anulate în mod abuziv.

Aceștia, în loc să analizeze solicitările vicepreședintei MediaSind TVR, au ignorat-o, continuând procesul electoral în aceeași manieră discreționară, motiv pentru care a fost depusă o contestație de către candidatul Sorin Torică.

În urma analizării contestației, Biroul Electoral Central din Societatea Română de Televiziune a admis argumentele prezentate și a decis să schimbe procedura privind validarea voturilor. Potrivit adresei nr. 189/10.11.2021 semnate de membrii BEC din TVR, „Biroul Electoral Central urmează a emite o hotărâre prin care dispune renumărarea tuturor voturilor exprimate care au fost considerate anulate, de la Biroul Electoral din București  și la Birourile Electorale Teritoriale, cu luarea în considerare a faptului că votul este valabil și în cazul în care, deși ștampila aplicată a depășit limitele patrulaterului, opțiunea alegătorului este evidentă…”

Însă BEC nu a precizat ce se întâmplă cu celelalte voturi exprimate, care au urmat o altă procedură și dacă ele ștampilele au fost încadrate după noile reguli. Din acest motiv ar fi trebuit verificate toate buletinele de vot, ca să se observe dacă acestea respectă noile condiții!

Referitor la sesizarea privind încălcarea art. 17 din Regulament potrivit căruia reprezentanții candidaților participă “pe tot parcursul scrutinului”, întrucât observatorii candidaților de la București au fost invitați să iasă afară de către membrii comisiei, fără să se mai semneze Procesul verbal, membrii BEC, deși recunosc acest abuz, au considerat că „rezultatul nu a fost viciat.”

Cum era de așteptat, acuzațiile privind presiunile asupra alegătorilor nu au fost luate în considerare de către membrii BEC.

În concluzie, având în vedere aceste nelegalități care au condus la vicierea rezultatelor scrutinului, (vezi aici: MediaSind contestă rezultatul alegerilor reprezentanților salariaților în CA al TVR întrucât au fost depistate fraude majore! ), dar și campania murdară  împotriva candidaților MediaSind orchestrată de către apropiații fostelor șefe ale TVR care doresc, cu orice preț, să-și conserve privilegiile în TVR, SRJ MediaSind  – Filiala MediaSind TVR va solicita instanței să facă lumină în acest caz, pentru ca salariații Televiziunii publice să fie reprezentanți în mod onest și legal de către o echipă aleasă în mod democratic și nu în urma unor manevre cu iz securistic.

Departament Organizare MediaSind TVR
București, 11 noiembrie 2021

Share