Mediasind despre disponibilizarile abuzive din presa

Share

Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind a luat act cu îngrijorare de mai multe sesizări primite din partea membrilor de sindicat, privind nerespectarea drepturilor prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Mass-Media de către unele trusturi de presă (Adevarul, Cotidianul, România Liberă, Evenimentul Zilei, Puls Media, Realitatea Media, Telesport, MediaPRO, Active Soft, Business Standard, etc).

Angajatorii sunt acuzaţi că nu asigură cuantumul salariului minim la nivel de ramură, nu acordă sporurile prevăzute în legislaţie şi recurg la concedieri abuzive, prin încălcarea procedurilor prevăzute în CCM Unic la Nivel de Ramură Mass-Media.

FRJ MediaSind atrage atenţia că, potrivit Legii nr. 130/1996, republicată, prevederile CCM Unic la Nivel de Ramură Mass-Media sunt obligatorii pentru toţi angajaţii şi angajatorii din această ramură, „indiferent de data angajării sau de afilierea la o organizaţie sindicală/patronala”, iar încălcarea acestora duce la pierderea proceselor care vor fi incepute în instanţele de judecată.

Potrivit art. 78, alin.1 din Codul Muncii, “în cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul daca era angajat.”

Disponibilizările de personal facute fără respectarea criteriilor CCM, fără acordul consultativ al sindicatelor sau al reprezentanţilor salariaţilor (acolo unde nu sunt membri de sindicat), fără acordarea salariilor compensatorii, trimiterea în şomaj etc. sunt lovite de nulitate absolută.

De asemenea, potrivit art. 65, alin. 2, din CCM Unic la Nivel de Ramură Mass-Media, „orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea sau limitarea drepturilor recunoscute de lege angajaţilor este lovită de nulitate.”

Potrivit Actului adiţional nr. 3 din CCM Unic la Nivel de Ramură Mass-Media, salariaţii disponibilizaţi au dreptul să primească minimum între două şi patru salarii compensatorii.

De asemenea, în cazul în care nu au primit sporurile preazute în CCM Unic la Nivel de Ramură Mass-Media precum şi cuantumul salariului minim pe ramură (750 Ron, pentru studii medii şi 1.500 Ron, pentru studii superioare) angajaţii au dreptul să solicite plata acestor drepturi bănesti pentru ultimii trei ani de activitate.

Chiar dacă societăţile de presă au intrat în insolvenţă sau faliment, acest fapt nu exonerează angajatorul de plata obligaţiilor financiare din Contractul Colectiv, deoarece angajaţii sunt consideraţi de lege creditori privilegiaţi.

Având în vedere criza economică mondială, FRJ MediaSind a atras atenţia în nenumărate rânduri asupra situaţiei grave în care se află industria de media, susţinând că multe instituţii de presă, mai ales cele din provincie, vor fi nevoite să-şi închidă porţile.

Din acest motiv, FRJ MediaSind a solicitat patronilor din mass-media să facă front comun cu sindicatele, pentru a determina Guvernul să acorde, în regim de urgenţă, facilităţi fiscale pentru întreaga industrie de media, aşa cum există în majoritatea statelor europene.

Din păcate, atât Guvernul României, cât şi patronii marilor trusturi de presă au refuzat să susţină aceste revendicări, criticând acţiunile de protest declanşate la nivel naţional de către FRJ MediaSind.

Această situaţie dificilă nu dă însă dreptul angajatorilor din mass-media să încalce legislaţia muncii, motiv pentru care FRJ MediaSind, Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi Federaţia Europeană a Jurnaliştilor vor apela la toate căile legale, pentru respectarea drepturilor angajaţilor din mass-media.

Preşedinte FRJ MediaSind,
Cristi Godinac

Share