home MASS MEDIA MediaSind cere angajaţilor Agerpres să semnaleze abuzurile

MediaSind cere angajaţilor Agerpres să semnaleze abuzurile

Share

În Agerpres s-ar petrece fapte susceptibile de a fi încriminate de legea penală. Este concluzia provitorie trasă de FRJ MediaSind. Organizaţia sindicală îi roagă pe angajaţi să semnaleze abuzurile făcute de conducere.

Între 29 noiembrie – 9 decembrie a.c., au fost făcute sesizări la MediaSind- filiala AGERPRES. De asemenea, la reprezentantului desemnat de organizaţie în Comisia de Examinare, la concursul pentru ocuparea unui post de redactor.

download comunicatul în format Word

Este vorba despre un post de redactor gradul IA la Redacţia Documentare – Arhivă. Comisia de Etică şi Disciplină din AGERPRES a decis să solicite directorului general sesizarea instituţiilor statului. Aceasta pentru fapte susceptibile a fi încriminate de legea penală.

MediaSind: Anca Pandea, conflict de interese

Petiţionarii au depus la Comisie mai multe înscrisuri privind acuzaţii de fraudare a concursului. Ele indică implicarea fostului redactor-şef al Redacţiei Documentare-Arhivă, Anca Pandea. Aceasta a ordonat scoaterea ilegală la concurs a postului pentru care ulterior tot ea a candidat.

În urma audierilor martorilor propuşi şi a cercetării înscrisurilor depuse, au rezultat mai multe indicii şi probe. Acestea se referă la angajarea răspunderii civile, contravenţionale sau chiar penale.

Este vorba atât despre Agerrpes, precum şi de persoaneloe implicate. Din aceste motive, petiţionarii au solicitat cercetarea penală a faptelor. Ar fi vorba despre infracţiuni: art. 301 Cod Penal, (conflict de interese); art. 218, alin. 2, din Legea 62/2011 a Dialogului social (constrângerea activităţii persoanelor alese în conducerea organizaţiilor sindicale); art. 206 (ameninţare); art. 296 (purtare abuzivă). Aceste fapte sunt inadmisibile într-o instituţie publică aflată în subordinea Parlamentului.

Treburile se complică

După cercetarea înscrisurilor şi audierea martorilor, membri i Comisiei au decis în unanimitate să ceară directorului general Alexandru Ion Giboi sesizarea instituţiilor abilitate de lege.

Biroul Executiv SRJ MediaSind apreciază atitudinea angajaţilor din Agenţia Naţională de Presă AGERPRES care au sesizat abuzurile la care au fost supuşi de-a lungul timpului din partea fostului Redactor şef al Redacţiei Documentare – Arhivă.

Gestul lor de curaj este susţinut de art. 6 alin 1 din Codul Muncii, potrivit căruia „orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nicio discriminare”.

Apel la încredere

În acelaşi timp, trebuie să reţinem că orice angajat din instituţiile publice care sesizează încălcări ale legii este protejat de Legea nr. 571/2004 privind avertizorul public.

În concluzie, SRJ MediaSind face un apel către toţi membrii să aibă încredere în sindicat şi să sesizeze, de fiecare dată, abaterile de la prevederile Regulamentului Intern, încălcări ale Contractului Colectiv de Muncă din Agerpres sau ignorarea normelor Codului Muncii.

SRJ MediaSind va urmări cu atenţie modul in care va fi soluţiont acest caz de către instituţiile ce vor fi sesizate de către conducerea Agerpres, conform deciziei votate, cu unanimitate, de către membrii Comsiei de Etică şi Disciplină.

Biroul Executiv SRJ MediaSind Bucureşti
13 decembrie 2016

Share