MediaSind: Adevarul Holding discrimineaza

Share

Către:
*Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

*Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
*Inspecţia Muncii
*Comisia Paritară la Nivel de Ramură Mass-Media
*Federaţia Europeană a Jurnaliştilor

Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind condamnă tratamentul discriminatoriu pe care conducerea Trustului de presă Adevărul îl aplică împotriva membrilor de sindicat şi solicită organelor abilitate de lege să înceapă de urgenţă controale la sediul SC Adevarul Holding SRL şi SC Adevarul SA, pentru ca aceste societăţi să respecte legislaţia naţională şi internaţională din domeniu.

FOTOINFO: Mugur Ionescu, cornete cu crema

Deranjată de faptul că organizaţia noastră a sesizat Inspecţia Muncii şi Comisia Paritară la Nivel de Ramură Mass-Media, cu privire la nerespectarea drepturilor prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă pentru angajaţii SC Adevărul SA şi SC Adevărul Holding SRL, conducerea acestui trust de presă a declanşat o campanie de denigrare şi intimidare a membrilor FRJ MediaSind.

Pentru “vina” de a notifica, conform legii, angajatorul că fac parte din  sindicat şi că doresc să beneficieze de toate drepturile prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Mass-media, mai mulţi angajaţi ai SC Adevărul SA – Gina Vişan, Catălin Cocoş, Alina Mirea, Adrian Horincar, Elena Crăescu, Maria Raluca Lazăr Pop etc., au  fost concediaţi în mod ilegal, fară respectarea prevederilor prevăzute în Codul Muncii, CCM Unic la Nivel Naţional şi CCM Unic la Nivel de Ramură Mass-media.

Din momentul  transmiterii notificărilor sindicatului către conducerea trustului, membrii mai sus menţionaţi au fost supuşi la un tratament discriminatoriu în cadrul instituţiei, li s-au reziliat unilateral contractele de drepturi de autor (contracte folosite în mod abuziv  deoarece încălcau prevederile Legii nr. 8/1996 şi care substituiau prevederile unui contract individual de Muncă) şi, în final, au fost concediaţi ca urmare a unei presupuse restructurări.

De exemplu, cazul Mariei Raluca Lazăr Pop, fotoreporter al cotidianului Adevărul, este edificator: membra noastră de sindicat şi a Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor are în întreţinere doi copii, fiind singurul întreţinător al familiei, a fost concediată fără să se ţină cont de aceste criterii de bază prevăzute în legislaţia muncii.

Din sesizările primite de la angajaţi rezultă că aceste acţiuni de intimidare au apărut în urma notificărilor trimise de către FRJ MediaSind conducerii societăţii  şi Inspecţiei Muncii.

Datorită acestor sesizări, Inspecţia Muncii a efectuat mai multe controale la SC Adevărul SA şi a constatat că această societate nu respectă prevederile CCM Unic la Nivel de Ramură Mass-media, dispunând măsuri în consecinţă.

SURSA FOTOCORNETE: Iulian Comanescu

Totodată, Comisia Paritară la Nivel de Ramură Mass-media (formată din organizaţiile semnatare ale CCM pe ramură FRJ MediaSind, Patronatul Presei din România ROMEDIA şi Uniunea Naţională a Patronatului Român) a constatat că acest trust nu respectă legislaţia muncii şi a solicitat intrarea imediată în legalitate.

De asemenea, s-a constatat că aceeaşi conducere a început să denigreze şi alţi membri de sindicat care sunt angajaţi în alte instituţii de presă. Este cazul corespondentei de la Brăila a  Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, Ecaterina Ignat, jurnalistă care a fost jignită în mai multe pagini ale ziarului, deoarece  a scris  un articol al cărui conţinut a fost abordat de mai multe publicaţii, nu însă şi de Adevărul, care a pierdut subiectul.

Deşi colega noastră şi administraţia Agenţiei Naţionale de Presă Agerpres au prezentat toate dovezile necesare, care dovedesc veridicitatea faptului relatat pe fluxul de ştiri al Agenţiei precum şi dreptul la replică aferent, conducerea ziarului Adevărul a refuzat să publice rectificările necesare, încălcând astfel prevederile Codului Deontologic al Jurnalistului (Art. 5.1, 5.2, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2), document care are putere de lege pentru întreaga breaslă.

Nu în ultmiul rând, directorul general al Trustului de presă Adevărul, Răzvan Corneţeanu, a adus numeroase injurii organizaţiilor sindicale şi patronale care au negociat şi semnat Contractul colectiv de muncă pentru mass-media, precum şi Inspecţiei Muncii, ceea ce demonstrează dispreţul său faţă de lege şi faţă de partenerii sociali, mai ales că domnia sa pretinde că este şi primvicepreşedintele unui patronat din cadrul  Clubului Român de Presă.

Faţă de aceste abuzuri, Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind anunţă că va înainta cerere de intervenţie în toate procesele intentate de către membrii de sindicat împotriva trustului de presă Adevărul şi solicită Consiliului Naţional pentru Discriminare, Inspecţiei Muncii  şi Comisiei Paritare la Nivel de Ramură Mass-media demararea unor controale la SC Adevărul SA şi SC Adevărul Holding SRL pentru ca aceste societăţi să respecte legea.

De asemenea, FRJ MediaSind va solicita şi sprijinul Federaţiei Europene a Jurnaliştilor şi al Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor pentru soluţionarea acestor cazuri  grave de încălcare a drepturilor angajaţilor din mass-media.

Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind,
Preşedinte, Cristi Godinac

NOTA. Vă transmitem:
* Procesele verbale încheiate de Inspecţia Muncii în urma controalelor efectuate la SC Adevărul SA;
* Hotărârea Comisiei Paritare la Nivel de Ramură Mass-Media din 30.04.2009;
*Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Mass-Media şi Codul Deontologic al Jurnalistului (www.mediasind.ro)
* Sesizările membrilor de sindicat  prezentate pe larg şi pe www.reportervirtual.ro – cazurile  Maria Lazăr Pop,  Alina Mirea, Gina Vişan şi Cătalin Cocoş)
* Drept la replică transmis de către Agenţia Naţională de Presă AGERPRES către conducerea cotidianului Adevărul. (www.agerpres.ro/drept-la-replica-solicitat-ziarului-adevarul.php)

Share