MAI propune desfiinţarea şcolilor doctorale de la Academia de Poliţie

Share

Şoc în Poliţie. MAI (Ministerul Afacerilor Interne) dă o lovitură dură plagiatorilor din branşă, care au devenit mafie.

Ministerul Afacerilor Interne a supus dezbaterii publice un proiect care prevede reorganizarea Academiei de Poliție. Proiectul propune eliminarea studiilor doctorale din cadrul instituției și desființarea Facultății de Arhivistică.
MAI a pus în dezbatere publică un Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2007, privind organizarea și funcționarea Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul propune mai multe modificări, unele în ceea ce privește formarea inițială, altele care vizează formarea continuă. În ceea ce privește formarea inițială, proiectul propune, potrivit Notei de fundamentare, următoarele modificări:
1. Reorganizarea studiilor de licență la nivelul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, exclusiv în cadrul a două facultăți în vederea formării inițiale a ofițerilor pentru structurile MAI și pentru ceilalți beneficiari din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, respectiv Facultatea de Poliție (domeniul de licență “Drept”, specializarea “Drept” și domeniul de licență “Științe militare, informații și ordine publică”, specializarea “Ordine și siguranță publică”) și Facultatea de Pompieri (domeniul de licență “Ingineria instalațiilor”, specializarea “Instalații pentru construcții-pompieri”).

Se înființează Facultatea de Poliție

Facultatea de Poliție se înființează prin reorganizarea Facultății de Poliție, Facultății de Jandarmi, Facultății de Poliție de Frontieră și a Facultății de Științe Juridice și Administrative din cadrul Academiei, și preluarea de la acestea a atribuțiilor formative, a elementelor de structura și a personalului didactic.
Programele de studii universitare organizate de Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Facultatea de Poliție, Facultatea de Poliție de Frontieră și Facultatea de Jandarmi din cadrul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, aflate în desfășurare la dată intrării în vigoare a hotărârii, se vor desfășura în continuare, până la finalizare, conform planurilor de învățământ aprobate, în cadrul Facultății de Poliție, nou înființate.

Se desființează Facultatea de Arhivistică

2. Desființarea Facultății de Arhivistică. Această urmează să își desfășoare activitatea, în lichidare, până la absolvirea programelor de studii universitare de licență de către toți studenții înmatriculați, personalul urmând a fi preluat în cadrul noilor structuri.
Programele de studii universitare organizate de Facultatea de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, aflate în desfășurare la dată intrării în vigoare a hotărârii, se vor desfășura în continuare, până la finalizare, conform planurilor de învățământ aprobate.
3. Asigurarea suportului necesar pentru materializarea intenției Ministerului Afacerilor Interne de a realiza masterate profesionale destinate exclusiv persoanelor care au absolvit studii universitare de licență în specializări necesare MAI.
Prin acest demers se creează premisele unor mecanisme de reducere a deficitului de personal înalt specializat, soluția preconizand acordarea gradului profesional/militar și repartizarea absolvenților în structurile MAI.
Razii în zonele mănăstirilor din jurul Bucureștiului. Peste 500 de polițiști pe străzi, în noaptea de Înviere
Asigurarea calității acestor programe de studii reprezintă unul dintre principalele obiective ale procesului de reorganizare a Academiei de Poliție.

Se elimină studiile universitare de doctorat

4. Eliminarea referirilor la studiile universitare de doctorat organizate la nivelul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”. Programele de studii doctorale organizate de către Școlile doctorale din cadrul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” aflate în desfășurare se continuă, până la finalizare, conform programelor individuale de cercetare științifică.
În ceea ce privește formarea continuă, Academia de Poliție păstrează programele de masterat acreditate în domeniul de licență “Drept”, specializarea “Drept” respectiv în domeniul de licență “Științe militare, informații și ordine publică”, specializarea “Ordine și siguranță publică”, și domeniul de licență “Ingineria instalațiilor”, specializarea “Instalații pentru construcții-pompieri”.
De asemenea, se propune că Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” să coordoneze metodologic, didactic și curricular Institutul de Studii pentru Ordine Publică, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen și Centrul de Formare Inițială și Continuă al MAI, structuri MAI cu atribuții privind organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă nonuniversitara, în context formal.
“Aceste soluții au în vedere regândirea și modernizarea programelor de pregătire atât la nivel academic, în scopul dobândirii de către cursanți a abilităților practice necesare prevenirii și combaterii eficiente a riscurilor la adresa ordinii și siguranței publice.
În consecință, prin acest demers se preconizează materializarea intenției Ministerului Afacerilor Interne de a asigura, pentru structurile din subordine, nevoia de personal de calitate care să răspundă necesităților misiunilor din competență”, se arată în Notă de fundamentare.
Proiectul va fi în dezbatere publică, în următoarele 10 zile calendaristice.
Share