FIJ condamna incercarea de renegociere a CCM

Share

Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind salută reacţia Federaţiei Europene a Jurnaliştilor faţă de intenţia unor patronate din mass-media de a renegocia drepturile angajaţilor din mass-media prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Mass-Media.

De asemenea, FRJ MediaSind apreciază şi reacţia corectă şi principială a UNPR – Uniunea Naţională a Patronatului  Român faţă de tentativa patronatului din Clubul Român de Presă de a submina standardele sociale şi drepturile câştigate pentru toţi angajaţii din mass-media.

Vă prezentăm în continuare cele două comunicate de presă, reacţii care pot fi vizionate şi pe www.europe.ifj.org/en şi www.unpr.ro.

Federaţia Europeană a Jurnaliştilor:

Criza mass-media din România nu justifică atacarea  drepturilor muncii

Jurnaliştii din România nu trebuie făcuţi ţapi ispăşitori pentru criza prin care trece mass-media din ţară, afirmă Federaţia Europeană a Jurnaliştilor, în urma solicitărilor angajatorilor de a revizui acordul colectiv cu Federaţia Română a Jurnaliştilor (FRJ) MediaSind.

„Actuala criză a mass-media îşi are rădăcinile în lăcomia iresponsabilă a proprietarilor, care au pus profitul mai presus de politicile prin care să poată face faţă condiţiilor dificile”, a declarat secretarul-general al FEJ, Aidan White. „Jurnaliştii şi angajaţii din mass-media nu trebuie să fie obligaţi să îşi sacrifice drepturile muncii sau să fie făcuţi ţapi ispăşitori pentru criză.”

FEJ sprijină federaţia afiliată din Romania – MediaSind, în opoziţia sa faţă de încercările de modificare a acordului colectiv şi de abandonare a măsurilor de protecţie socială care le fuseseră promise jurnaliştilor şi personalului din mass-media.

Joi, Patronatul Presei Române şi Patronatul Presei din România – ROMEDIA au cerut renegocierea Contractului Colectiv de Muncă pentru mass-media, argumentând prin faptul că actuala criză justifică revizuirea condiţiilor de muncă.

Patronatele din presă au atacat, de asemenea, FRJ MediaSind pentru că au depus plângere împotriva încălcărilor drepturilor angajatilor la Inspectoratul Teritorial de Muncă, care le-a susţinut cererile ca acordul şi legislaţia naţională a muncii să fie respectate.

„Este revoltător ca un sindicat să fie acuzat de către patronat de hărţuire pentru simplul fapt că apără drepturile membrilor săi”, a spus White. „Această criză va fi soluţionată numai prin negocieri între cele două părţi, într-o atmosferă de cooperare şi prin relaţii industriale sănătoase.”

FEJ susţine că acei patroni de presă care vor să modifice actualul acord colectiv ar trebui mai degrabă să caute soluţii globale şi inovatoare, în loc să submineze, pur şi simplu, standardele sociale şi drepturile profesionale ale jurnaliştilor.

„În întreaga Europă societăţile din mass-media sunt în dificultate, iar sindicatele şi managementul trebuie să se aşeze împreună la masă şi să elaboreze strategii care să ofere soluţii adecvate, fără a se recurge la confruntări”, spune White.

În România, MediaSind s-a alăturat unui Comitet mass-media anti-criză din care fac parte sindicate, unii patroni de presă şi persoane din mediul profesional, care promovează o reflectare mai amplă şi dialogul în legătură cu schimbările care ameninţă să copleşească sectorul mass-media.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi FEJ la numărul +32 2 235 2215.

FEJ reprezintă peste 250.000 de jurnalişti din peste 30 de ţări europene.

UPDATE:

Si Ministerul Muncii a reationat la presiunile patronatelor din presa pentru renegocierea Contractului Colectiv din Mass-Media:

In legatura cu materialele aparute in presa scrisa despre posibila renegociere a contractului colectiv de munca la nivel de ramura mass-media, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale accentueaza faptul ca nu este abilitat în nici un fel să se implice în negocierea sau modificarea unor clauze ale contractului colectiv de muncă în vigoare, fiind doar depozitarul contractului colectiv de muncă, care reprezintă legea părţilor.

Conform prevederilor art.31,alin.1 din Legea nr.130/1996 republicată, privind contractul colectiv de muncă, clauzele contractului colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul executării lui, în condiţiile legii, ori de câte ori părţile convin acest lucru.

Ca atare, dacă una din părţile semnatare doreşte renegocierea contractului sau ale unor clauze ale acestuia, o poate face numai cu acordul tuturor semnatarilor contractului, respectiv Uniunea Naţională a Patronatului Român (U.N.P.R.), Patronatul Presei Romedia şi MediaSind.

În cazul în care nu se obţine acordul pentru renegocierea contractului colectiv de muncă, acesta îşi produce efectele până la data împlinirii termenului pe durata căruia a fost încheiat.

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nu a fost sesizat în mod oficial de către Patronatul Presei Române şi Patronatul Presei Romedia cu o solicitare privind renegocierea contractului colectiv de muncă la nivelul ramurii Mass-Media.
Share