Realitatea Media are contract colectiv de munca

Share

Sindicatul Jurnaliştilor Profesionişti, organizaţie reprezentativă la SC Realitatea SA, a anunţat că Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Inspectoratul Teritorial de Muncă, Bucureşti, a înregistrat Contractul Colectiv de Muncă, încheiat sub numărul 3/28.02.2011.

După aproape 3 luni de negocieri cu reprezentanţii SC Realitatea SA, Contractul Colectiv a fost încheiat cu succes. Acesta reglementează drepturile şi obligaţiile angajatorului şi salariaţilor privind condiţiile de muncă, salarizarea, promovarea şi garantarea unor relaţii de muncă echitabile de natură să asigure protecţia socială a angajaţilor, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă.

Salariul minim la nivel de RTM este echivalentul salariului minim, stabilit prin Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional, majorat cu 25 la sută, la care se adaugă coeficienţii minimi de ierarhizare 1-2%, în funcţie de pregătire.

De asemenea, se adaugă următoarele sporuri:

10 % pentru condiţii deosebite de muncă;

25 % – spor de fidelitate;

5-25% – spor pentru vechime în muncă;

200% – spor pentru periclitate maximă, pentru persoanele care au misiuni în zone de conflict;

100% – spor pentru orele lucrate în zilele libere şi în zilele de sărbători legale în cazul în care nu se acordă compensare prin zile libere;

5 % – spor de mobilitate, pentru salariatul care efectuează lunar cel puţin 10 zile cumulate de deplasare în teritoriu;

150% din salariul minim zilnic pe RTM – diurnă de deplasare în ţară;

Indemnizaţia de neconcurenţă este echivalentă cu 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului, din ultimele 6 luni anterioare datei  încetării CIM; între 2 şi 3 salarii compensatorii pentru salariaţii disponibilizaţi, etc.

De asemenea, Contractul are anexat Codul Deontologic al Jurnalistului, în care, la loc de cinste, se află clauza de conştiinţă, care permite, fără a suporta nici o consecinţă, ca jurnalistul

să refuze să scrie, să pregăteasca sau să participe  la realizarea unui material, al cărui conţinut este contrar legislaţiei sau deontologiei jurnalistului profesionist;

să refuze divulgarea surselor de informaţii;

să aiba dreptul şi privilegiul să se exprime liber şi în public opiniile personale în legătură cu orice evenimente sau persoane.

Salariatul cu atribuţii redacţionale are dreptul de a beneficia de sprijinul material şi moral al RTM, în privinţa păstrării confidenţialităţii surselor de informare, în toate fazele unui proces în care poate fi implicat, până la pronunţarea uni hotărâri definitive şi irevocabile.

Salariatul are dreptul să refuze să semneze materialul care a fost modificat prin intervenţia editorului sau a oricărei alte persoane din staff-ul editorial, pe motiv că este diferit de forma iniţială sau conţinutul materialul se opune opiniilor şi credinţelor salariatului cu atribuţii redacţionale.

Pentru a rezolva orice problemă în aplicarea acestui contract, părţile au convenit să constituie o Comisie Paritară compusă din 12 membri – 6 din partea SJP şi 6 din partea RTM.

Angajaţii care doresc să beneficieze de aceste drepturi, precum şi de protecţie sindicală, se pot înscrie în Sindicatul Jurnaliştilor Profesionişti, semnând în acest sens o cerere de afiliere.

Părţile au convenit ca acest Contract Colectiv să fie afişat în SC Realitatea Media, precum şi postat pe intranet.

Share