home POLITICA PNL, ghidul sanitar pentru campania electorală

PNL, ghidul sanitar pentru campania electorală

Share

Membrii PNL au un ghid de comportament public în timpul campaniei electorale, astfel încât să-i protejeze de coronavirus pe ceilalţi şi să se protejeze şi pe ei.

Biroul Permanent Naţional al PNL a aprobat mai multe recomandări de sănătate publică, pentru organizarea evenimentelor electorale în condiţii de siguranţă, în contextul epidemiei de COVID-19, stabilind că acestea vor avea loc după realizarea evaluărilor de risc şi consultarea autorităţilor locale în domeniu.

Potrivit documentului aprobat, decizia organizării evenimentelor electorale trebuie să ţină cont de contextul epidemiologic al localităţii şi al regiunii unde acesta se organizează şi din care provin participanţii.

Măsurile de protecţie care vor trebui luate în organizarea acestor evenimente sunt: menţinerea distanţei fizice de minimum 1,5 m între oricare două persoane, minimum 4 mp suprafaţa de persoană, identificarea şi asigurarea facilitaţilor pentru spălatul sau dezinfecţia regulată a mâinilor, asigurarea curăţeniei şi dezinfecţiei riguroase a încăperilor, inclusiv a toaletelor, controlul portului măştii, afişarea regulilor de acces şi de protecţie individuală în locuri vizibile. Spălatul sau dezinfecţia frecvenţă a mâinilor este preferabilă purtării mănuşilor.

Evenimente electorale se vor organiza cu maxim 50 de participanţi, în aer liber, şi 20, în spaţiu închis, în conformitate cu legislaţia în vigoare, durata fiind de cel mult dou[ ore, portul măştii care să acopere atât gura, cât şi nasul va fi obligatoriu, iar distribuirea din mână în mâna de pliante, broşuri şi alte materiale publicitare va fi limitată.

Scena sau spaţiul destinat vorbitorilor va avea o dimensiune suficient de mare, pentru a permite menţinerea distanţei fizice, iar vorbitorii se vor plasa la o distanţă de cel puţin trei metri faţă de public, dacă scena este la acelaşi nivel, şi la o distanţă de minimum patru metri, dacă scena este plasată mai sus.

În cazul evenimentelor electorale stradale, vor fi evitate aglomerările unde distanţa fizică nu poate fi menţinută, contactele ocazionale între persoane cu istoric de infecţie necunoscut şi riscul de contact cu suprafeţe sau obiecte, iar numărul maxim de persoane prezente simultan în interiorul cortului va fi de 3 şi va fi refuzat accesul pentru persoanele care prezintă semne vizibile de infecţie respiratorie.

În cazul evenimentelor electorale din uşă în uşă, numărul maxim de agenţi electorali va fi de 2-3, timpul de staţionare va fi de maximum 15 minute, iar aceştia vor renunţa la efectuarea acţiunii în cazul în care constată existenta simptomelor respiratorii la o persoană vizitată.

Instruirea participanţilor, militanţilor, membrilor comisiilor electorale, observatorilor se va face pe cât posibil la distanţă, online.

Dacă instruirea se va face cu prezenţa fizică, numărul maxim de persoane participante va fi de maxim 20, cu menţinerea distanţei fizice de minim 1,5 m între două persoane şi minim 4 mp de persoană, va fi obligatoriu portul măştii, accesul în săli va fi eşalonat cu menţinerea distanţei fizice, iar participanţii vor fi instruiţi să nu se prezinte dacă au semne şi simptome de infecţie respiratorie acută sau semne sugestive pentru infecţia SARS-CoV-2 şi nu li se va permite accesul în săli în cazul în care se constată aceste simptome.

Share