Nicuşor Dan mai lichidează trei companii municipale marca Firea

Share

E greu. Lichidarea companiilor municipale năşite de Gabriela Firea durează mai mult decât spunea Nicuşor Dan.

Proiecte de hotărâre privind lichidarea companiilor municipale Cimitire București SA și Tehnologia Informației București SA și începerea procedurii de insolvență pentru Pază și Securitate București SA vor fi dezbătute în ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB), din 2 august.
Două dintre proiectele de hotărâre prevăd că Municipiul București, prin CGMB, în calitate de acționar majoritar al companiilor municipale Cimitire București SA și Tehnologia Informației București SA, aprobă dizolvarea și lichidarea acestor societăți, informează Agerpres.
Ulterior aprobării dizolvării societăților în Adunările Generale ale Acționarilor, Consiliile de Administrație selectează lichidatorii.
În referatele de aprobare ale celor două proiecte sunt oferite date privind situația financiară a companiilor.
* Compania Municipală Cimitire București (CMCB) SA nu a înregistrat venituri în 2018, iar în exercițiile financiare 2018, 2019, 2020 a avut o pierdere cumulată de 19.837.846 de lei. Fondul de salarii în 2020 a fost de 8.049.052 de lei. În același timp, Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane (ACCU) a executat în 2020 cheltuieli de personal de 21.329.000 de lei și cheltuieli bugetare totale de 46.432.000 de lei. Cheltuielile cu salariile au o pondere de 47% din capitalul social al CMCB, constituit din fonduri publice.
„Dovadă că înființarea societății Compania Municipală Cimitire București SA nu a fost și nu este o soluție oportună și benefică pentru municipalitate constă în datele despre funcționarea concretă a acesteia, această fiind în prezent la limita insolvenței, respectiv a falimentului. (…) ACCU are același domeniu de activitate că CMCB SĂ, prestând același tip de serviciu public, dar în fapt, prin dublarea organigramelor și a bugetelor celor două entități, (…) se crește în mod inutil nivelul cheltuielilor publice”, arată referatul de aprobare.
* Compania Municipală Tehnologia Informației București SA nu a reușit să îndeplinească suficiente contracte din domeniul de activitate, care este unul dintre cele mai dezvoltate din Capitală, dovadă fiind situațiile financiare la finalul tuturor anilor de la înființarea societății, ce reflectă pierderi (circa 1,4 milioane de lei în 2018, aproximativ 4 milioane de lei în 2019 și circa 357.000 de lei în 2020).
Mai mult, așa cum reiese și din raportul auditorului extern pentru anul 2020, societatea este supusă unor riscuri privind posibilitatea continuării activității din cauza unor procese pe rol împotriva să, a pandemiei provocate de COVID-19 și situației financiare în care se află compania la finalul anului 2020.
Pe de altă parte, consilierii municipali vor lua o decizie privind proiectul de hotărâre care prevede că Municipiul București, prin CGMB, în calitate de acționar majoritar al Companiei Municipale Pază și Securitate București SA, aprobă demararea procedurii de insolvență, prin procedura simplificată, a acestei societăți.
Se acordă un mandat expres reprezentanților Municipiului București, prin CGMB, în Adunarea Generală a Acționarilor societății pentru convocarea Adunării Generate a Acționarilor companiei municipale în vederea aprobării demarării procedurii de insolvență, prin procedura simplificată.
Conform raportului de specialitate, printr-o adresa din 28 aprilie, directorul general al Companiei Municipale Pază și Securitate București SA a informat Consiliul de Administrație cu privire la situația economico-financiară a companiei, concluzia fiind că, din cauza datoriilor acumulate, „a salariilor foarte mari date cu ușurință unui personal TESA supradimensionat” încă de la început, din cauza imposibilității de a încheia noi contracte sau de prelungire a celor existente, singură soluție rămâne solicitarea intrării în procedura de insolvență.
Share