Ministerul Finanţelor a descoperit fapte de corupţie în TVR

Share

Ministerul Finanțelor adescoperit fapte de corupție, în derularea unui contract în valoare de 18.849.600 de euro, pentru transmiterea prin satelit a programelor Televiziunii Române.

În urma controlului, conducerea TVR este acuzată de fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, uz de fals, fals în înscrisuri sub semnătură privată precum și de mai multe încălcări ale dispozițiilor legale.

Președintele-Director general Doina Gradea a plătit din fonduri publice, fără bază legală și/sau contractuală, suma de 1 062 634,98 lei! – se arată în Procesul Verbal al inspectiei.

Conform procesului verbal de inspecție, Ministerul Finanțelor va sesiza organele de cercetare penală.

Un document incendiar intrat în posesia MediaSind TVR, prin Platforma GlobaLeaks FAIR-MediaSind, a avertizorilor publici din Cultură și Mass-media. Acesta dezvăluie corupția din cea mai mare instituție de presă a statului român – Societatea Română de Televiziune – SRTV.

În urma unei sesizări primite ca urmare a modului defectuos în care conducerea SRTV a înțeles să deruleze un contract de importanță strategică pentru instituție, dar și pentru România, și anume transmiterea prin satelit a programelor Televiziunii Naționale, Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară, a efectuat în perioada 25.08.2020-15.09.2020 un control la sediul SRTV. Scopul inspecției a fost pentru verificarea aspectelor sesizate de Direcția Generală de Control Financiar Preventiv din cadrul Ministerului Finanțelor Publice în legătură cu modul de atribuire, încheiere și derulare a contractului de transmitere a programelor SRTV prin satelit.

Procesul Verbal de inspecție semnat în data de 26.10.2020 de inspectorii Ministerului Finanțelor cu președintele-director general Doina Gradea, prezintă cum conducerea instituției, ajutată de câțiva subalterni slugarnici, comite mai multe fapte care intră sub incidența Codului Penal, cum ar fi fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, uz de fals, fals în înscrisuri sub semnătură private.

Nu în ultimul rând, documentul evidențiază și mai multe încălcări ale Legii nr.500/2002, Ordonanței Guvernului nr. 119/1999, Ordinului Finanțelor Publice nr.1782/2002 și altele, în derularea contractului pentru transmiterea prin satelit a programelor TVR.

Inspectorii au constatat că acest Contract nu putea fi încheiat la data de 30.12.2020, așa cum s-a menționat în mod fals în document, întrucât doar la data de 13.01.2020 a fost prezentat pentru viza de control financiar preventiv.

Persoana desemnată cu viza de control financiar preventiv a notificat în data de 13.01.2020 atât pe Directorul Departamentului Economic al instituției, Liliana Potecă, dar și Președintele-director general, Doina Gradea, că nu acordă viză pentru suma de 18.849.600 euro, sesizând, în acest caz și pe controlorul delegat de Minsterul Finantelor Publice să monitorizeze activitatea din SRTV.

Cu toate acestea, contractul a fost derulat în continuare iar în data de 17.03.2020 președintele- director general al SRTV, Doina Gradea, a încălcat și prevederile art.22 din Legea nr.500/2002 și ale Ordonanței Guvernului nr.119/1999, întrucât SRTV a plătit din fonduri publice, “fără bază legală și/sau contractuală”, suma de 1 497 349,39 lei, cu 1 062 634,98 lei mai mare față de valoarea reală de 434 714,41 lei a serviciilor prestate ce au trebuit decontate de la data semnării și înregistrării:

“Ca urmare, SRTV datorează bugetului de stat suma de 1.062.634,98 lei, sens în care, în baza prevederilor art.22 alin 8 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, organul de control va emite titlul de creanță bugetară în valoare totală de 1.125.755,50 lei, din care 1.062.634,98 lei creanță bugetară principală și 63.120,52 lei accesorii calculate…” – se menționează în documentul de control.

Pe lângă prejudiciul produs, inspectorii au mai constatat “nerespectarea de către Președintele-Director general al SRTV a prevederilor art. 4 alin 6 din Legea nr.500/2002, în sensul că la data de 20.12.2019, la operațiunea Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament rămasă până la sfârșitul exercițiului bugetar 2019, în valoare de 88.649.319 lei a fost depășită cu valoarea de 1.338.671,40 lei, întrucât la valoarea contractului de servicii de 18.849.600 euro a fost luat în calcul un curs valutar de 4,70299 lei/euro și nu cursul valutar oficial al BNR din data de 19.12.2019.” – se arată în documentul de control.

Procesul verbal de inspecție conține un număr de 42 de anexe cuprinse într-un număr de 252 file care prezintă mult mai multe abateri și încălcări flagrante ale legii de către conducerea TVR. Documentul a fost întocmit în 4 exemplare, din care unul pentru SRTV, unul pentru Ministerul Finanțelor, unul pentru ANAF și unul pentru organul de cercetare penală.

Având în vedere aceste fapte grave precum și prejudiciul produs și constatat de organele de control, Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind solicită membrilor Consiliului de Administrație să convoace de urgență ședința CA și, în baza art.220 Cod Civil, să voteze introducerea acțiunii în atragerea răspunderii juridice a administratorului Doina Gradea. Conform art 220 alin 4, Cod Civil, ”Dacă s-a hotărât introducerea acțiunii în răspundere împotriva administratorilor, mandatul acestora încetează de drept și organul de conducere competent va proceda la înlocuirea lor.”

Vă prezentăm atașat Concluziile Procesului – Verbal de inspecție încheiat în data de 26.10.2020.

Departament Comunicare MediaSind TVR
București, 12 noiembrie 2020

Share