home MASS MEDIA MediaSind condamnă abuzurile din Radioul Public

MediaSind condamnă abuzurile din Radioul Public

Share

Comitetul Executiv al Federaţiei Române a Jurnaliştilor MediaSind, întrunit astăzi, 07.12.2012, protestează faţă de acţiunile abuzive ale conducerii Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR) împotriva unui lider de sindicat şi reprezentant al salariaţilor în Consiliul de Administraţie.

Astăzi, 07.12.2012, la ora 11.00, la sediul SRR, în urma Ordinului nr. 843/28.11.2012, semnat de Preşedintele – Director General Ovidiu Miculescu, a avut loc o şedinţă a unei comisii constituite pentru «a analiza în concret fapta/faptele» de care este acuzat Adrian Valentin Moise, preşedintele Sindicatului Unit al Salariaţilor – Radio România şi reprezentant al salariaţilor în Consiliul de Administraţie al SRR.

Prezent la convocare şi asistat de un reprezentant al FRJ MediaSind, liderul de sindicat a aflat că această «Comisie de verificare şi analiză» nu este o comisie de cercetare disciplinară, aşa cum prevede legea, chiar membrii săi precizând că nu au această calitate, deşi, prin adresa Serviciului juridic, transmisă Preşedintelui – Director General, este invocat articolul 247 din Codul Muncii, referitor la prerogativele angajatorului de a dispune cercetarea disciplinară.

Aşa cum reiese şi din Procesul Verbal al şedinţei, membrii acestei comisii nu au precizat nici un temei juridic, prin care Preşedintele – Director General al SRR a semnat Ordinul respectiv şi l-a convocat în şedinţă pe membrul de sindicat, mai ales că în Convenţiile OIM, Directivele Europene în domeniu, prevederile Codului Muncii, ale Contractului Colectiv de Muncă din Mass-Media şi Contractului Colectiv de Muncă din SRR se prevede că un angajat poate fi cercetat/verificat doar de către o comisie constituită în condiţii legale.

Având în vedere acest abuz al conducerii SRR, Comitetul Executiv al FRJ MediaSind a hotărât să susţină toate demersurile necesare pentru respectarea legislaţiei în radioul public, inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti şi a organizaţiilor interne şi internaţionale.

Comitetul Executiv al FRJ MediaSind

Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind
Organizaţie reprezentativă la nivel de sector “Cultură şi Mass-Media”, afiliată la Federaţia Europeană a Jurnaliştilor şi Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor
România, Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Casa Presei, intr. B1, etaj.1, Sector 1

Tel.: +40.037.215.01.89; Fax:+40.0372.87.10.86; e-mail: office@mediasind.ro; www.mediasind.ro

Share