MediaSind a acționat în justiție Televiziunea Română

Share

MediaSind a acționat în justiție Televiziunea Română, pentru refuzul de a face publice facilitățile acordate șefilor sindicatului de casă.

Deși reprezentanții compartimentelor Juridic și Economic susțin că nu există măsură obligatorie, pentru recuperarea prejudiciului de 65.520 de lei, produs de SPUSTV instituției, Curtea de Conturi confirmă abuzul.

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala MediaSind TVR a acționat astăzi, 17 octombrie 2022 Societatea Română de Televiziune – SRTV în justiție pentru nerespectaarea prevederilor Legii nr. 544/2001, întrucât a refuzat să pună la dispoziție informațiile publice referitoare la facilitățile acordate unor lideri și foști lideri ai Sindicatului pentru Unitatea TV– SPUSTV, inclusiv pentru nerecuperarea prejudiciului în cuantum de 65.520 lei produs instituției de către această organizație sindicală.

În urma mai multor mai multor sesizări privind tratamentul preferențial și nelegal de care se bucură Sindicatul pentru Unitatea Salariaților din TVR – SPUSTV precum și unii foști lideri ai acestei organizații, din partea unor persoane cu funcții de conducere în Societatea Română de Televiziune, în baza prevederilor Legii 544/2001 privind informațiile de interes public, am solicitat instituției să răspundă la mai multe întrebări.

SRTV, prin coordonatorul cu atribuții de Șef Serviciu Comunicare, Relații Publice și Protocol, ne-a comunicat  prin adresa nr. 208569/11.10.2022  (foto),  informațiile primite de la Departamentul Juridic, secretariatul CA/CD și Direcția Economică.

La întrebarea nr. 2  – Dacă măsura II.3 (pct 11. din procesul-verbal de constatare) prevăzută în Decizia nr. 11/2017 cu privire la recuperarea prejudiciului de 65.520 lei este cuprinsă în Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 11/30.10.2027 (Raport de follow-up) înregistrat la SRTv cu nr. C/5366/11.02.2022. Explicați cauza omiterii sau a neîndeplinirii măsurii, după caz. –

și la întrebarea nr. 3,  – Dacă măsura II.3 (pct 11. din procesul-verbal de constatare) cu privire la recuperarea prejudiciului de 65.520 lei nu a fost dusă la îndeplinire de către SRTv si nu este consemnată în Raportul de follow-up, vă solicităm  să ne comunicați de ce SRTv nu a întreprins demersurile necesare legale în vederea consemnării măsurii în Raportul de follow-up înregistrat la SRTv cu nr. C/5366/11.02.2022,

SRTV  acordă un singur răspuns, susținând în mod fals  că prejudiciul de 65 520 lei nu exista în raportul de folow up a Curții de Conturi!

Această afirmație  mincinoasă este însă contrazisă tocmai de către Curtea de Conturi a României care, prin adresa transmisă organizației noastre cu nr. 78478/10.09.2022  prin care am solicitat să ne confirme existența prejudiciului constatat de CCR în cuantum de 65.520 de către organizația sindicală SPUSTV prin neplata chiriei pentru sediu, ne-a comunicat următoarele:

„Raportat la obiectul cererii nr 78478/27.09.2022, în urma verificării modului de ducere la îndeplinire a Măsurii II.3 din Decizia nr.11/2017, emisă la Societatea Română de Televiziune (SRTv), s-a constatat că aceasta nu a fost adusă la îndeplinire (conform Raportului de follow-up înregistrat la entitate sub nr. C/6176/16.06.2020). Pe cale de consecință, potrivit dispozițiilor  art.64 din legea nr.94/1992, în anul 2021 au fost sesizate organele de urmărire penală competente”. (amănunte aici: Curtea de Conturi a confirmat că a sesizat Parchetul împotriva conducerii TVR pentru nerecuperarea prejudiciului de 65 520 lei de la sindicatul de casă!)

La întrebarea nr.4 – „Cu privire la Dosarul nr. 37642/299/2020 având ca obiect recuperarea prejudiciului de 65.520 lei, stabilit de către auditorii Curtii de Conturi prin Decizia nr. 11/2017, va rugam sa ne comunicati cine se face vinovat de introducerea cu voită întârziere a acțiunii de recuperare a prejudiciului, având în vedere soluția instanței, și anume: “Admite excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. Respinge ca fiind prescrisă acţiunea privind obligarea pârâtei la plata sumei de 65552,76 lei şi a dobânzii legale şi penalităţile calculate la debit. Respinge cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.”, SRTV  a refuzat să menționeze motivul depunerii cu tardivitate a acțiunii, susținând că nu a fost soluționat definitiv Dosarul. Or, întrebarea se referea doar la întârzierea depunerii acțiunii, și nu la calitatea de vinovat sau nevinovat al SPUSTV.

Referitor la întrebarea nr. 5 –„ Situația deplasărilor efectuate de dna. Ramona Săseanu, producător general, de la numirea acesteia în funcție și până în prezent, cu anexarea copiilor după rapoartele de activitate”, precizăm că nici aceste informații publice nu au fost comunicate în întregime, lipsind copii după rapoartele de activitate rezultate în urma acestor deplasări. În mod eronat, reprezentanții  TVR consideră că aceste documente sunt exceptate de la comunicarea publică.

Menționăm că potrivit art 2 alin b) din Legea nr. 544/2001, “prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației”.

În acest caz, producătorul general al instituției publice de presă, conform organigramei coordonează întreaga activitate editorială și tehnică a TVR, fiind a doua persoană ca funcție după președintele-director general.

Din acest motiv rezultatele delegațiilor plătite din bani publice ale acestuia, reprezintă informații de interes public, atât pentru angajații TVR, membri ai organizației noastre, dar și pentru cetățeni.

De exemplu, este important de aflat, de ce a fost nevoie de 4 zile pentru a participa la Ziua Marinei de la Constanța, atât timp cât ceremonia a durat câteva ore. Or, rapoartele de activitate în baza cărora se decontează cheltuielile efectuate în cadrul deplasărilor, prevăd și durata și motivațiile acestora.

La întrebarea nr.6 – Copie după Decizia CD și motivațiile privind acordarea dreptului de a colabora la alte posturi tv concurente SRTV, pentru dl. Dragoș Bocănaciu, jurnalist tv., SRTV nu a transmis pe lângă Hotărârea de CD și motivarea prevăzută în documentele înaintate.

Întrebarea noastră legitimă s-a  referit la motivele care au stat la baza Deciziei CD prin care unui crainic de sport plătit din bani publici de către TVR, i se acordă acceptul de a  comenta evenimente sportive și la alte posturi concurente, cum este postul DIGI SPORT! Or, din experiența noastră, niciun post tv nu își lasă vocile consacrate să facă concurență neloială!

Considerăm că prin refuzul conducerii SRTV de a ne transmite toate informaţiile publice solicitate ni s-a încălcat dreptul nostru nepatrimonial prevăzut de art. 6 alin. 1 din Legea 544/2001 (“Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.”) şi obligaţia corelativă prevazută la art. 6 alin. 2 (“Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal”).

Pe lângă acțiunea depusă la Tribunalul București, în următoarele zile MediaSind TVR va depune și o Reclamație administrativă prin care îi va cere președintelui-director general al SRTV, Dan Cristian Turturică, să convoace comisia de specialitate în vederea sancționării persoanelor vinovate de aceste abuzuri, urmând să se sesizeze și celelalte instituții abilitate.

Departament Comunicare MediaSind TVR
București, 17 octombrie 2022

Share