Cristi Danileţ nu dă nici o şansă PSD, în demersul de la CCR, privind Renate Weber

Share

Judecătorul clujean Cristi Danileţ, fost membru CSM, se pronunţă asupra încercărilor PSD de a o apăra pe Renate Weber.

Danileț anunță că decizia Parlamentului, prin care a fost revocat Avocatul Poporului, nu poate fiu revocată de nimeni, nici chiar de CCR. El invocă decizia 732 a CCR, din 2012.
„’Avocatul Poporului’ nu este nici ‘avocat’, nici al ‘poporului’, cum în mod greșit lasă să se înțeleagă denumirea dată acestei instituții”, anunță Danileț, pe siteul VedemJust.
„Poate fi revocat din funcție de Parlament pentru încălcarea Constituției și legilor, fără ca cineva să poată invalida această hotărâre (decizia nr. 732/2012 CCR)”, subliniază Danileț.
PSD a anunțat că va ataca la CCR decizia de revocare a Renatei Weber din funcția de Avocat al Poporului.
Iată ce a scris Danileț:
Istoric: La origini, instituția se numea Ombudsman și a apărut în Europa pentru a veghea la modul în care administrația publică își îndeplinește atribuțiile în raport cu cetățenii.
Reglementare: În România, instituția este menționată în art. 58-60 din Constituție, este reglementată în Legea nr. 35/1997 și funcționează în baza unui Regulament din anul 2019.
Atribuții – CE NU FACE:
nu este ales de cetățeni;
nu oferă sfaturi juridice cetățenilor, cum fac avocații:
nu reprezintă cetățenii în procese judiciare și nu intervine în procesele judiciare;
nu poate anula sau reface actele ilegale ale adminstrației;
nu poate cere socoteală magistraților cu privire la soluționarea unor cauze.
Atribuții – CE FACE:
primește petiții de la cetățeni în legătură cu respectarea drepturilor lor de către autoritățile publice administrative;
face vizite sau inspecții în legătură cu respectarea drepturilor omului în instituțiile publice ori penitenciare;
când constată că cele reclamate de către un petent sunt reale, cere instituției administrației publice să îndrepte actul sau să îl retragă și să repare prejudiciile produse. Dacă refuză, poate doar sesiza șefii sau cere anularea actului în instanță.
Personal: Actuală instituție are în componenţa sa 165 de persoane, dintre care:
Avocatul Poporului: echivalent cu funcția de ministru. Este numit pe 5 ani de către Parlament, cu posibilitatea reînvestirii o dată. Nu primește ordine de la nimeni. Dă raportul cu privire la activitatea sa doar Parlamentului.
Poate fi revocat din funcție de Parlament, pentru încălcarea Constituției și legilor, fără ca cineva să poată invalida această hotărâre (decizia nr. 732/2012 CCR);
Șase adjuncți ai Avocatului Poporului, pe domenii de activitate: fiecare este echivalent cu funcția de secretar de stat; numiți pe 5 ani, de birourile permanente ale Camerelor, la propunerea Avocatului Poporului. Unul dintre ei este Avocatul Copilului;
salariați: sunt asimilați cu funcțiile din Parlament; din anul 2014, cei cu studii juridice sunt asimilați cu magistrații.
Are birouri teritoriale în 15 localități, care răspund de două până la cinci județe, unde oamenii pot depune petiții sau merge în audiențe.
Competențe noi:
În anul 2004 a primit competența de a ataca legile și ordonanțele guvernului, direct la CCR (art. 15 alin. 1 lit h și i din Legea nr. 35/1997);
În anul 2007 a primit competența de a atacă în contencios administrativ un act ilegal prin care a fost încălcat dreptul unei persoane, iar în acel proces persoana vătămată va fi reclamant (art. 1 alin. 3 din Legea nr. 554/2004);
În anul 2010 a primit competența de a introduce recurs în interesul legii pentru a cere Înaltei Curți de Casație și Justiție să se pronunțe asupra problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele judecătorești (art. 514 C.proc.civ).
Interes politic: Avocatul Poporului este singura instituție care poate contesta direct la CCR legile, OG și OUG, restul persoanelor/instituțiilor trebuind să deschidă un proces în cadrul căruia să invoce excepția de neconstituționalitate.
De aici, interesul politic extrem de mare pentru această instituție, în special cu privire la OUG-uri: imediat ce este publicată, OUG intră în vigoare și produce efecte; de la data apariției sale până la data aprobării/respingerii în Parlament, doar Avocatul Poporului poate cere CCR să verifice constituționalitatea OUG.
Share