home MASS MEDIA Congresul al III-lea MediaSind

Congresul al III-lea MediaSind

Share

Strategia pentru sectorul “Cultură şi Mass-Media”

Congresul al III-lea al Federaţiei Române a Jurnaliştilor MediaSind,ce a avut loc în data de 9 noiembrie 2012 în Sala Oglinzilor din Sediul Central al UGSR din Bdul. Elisabeta nr. 45, Bucureşti , a stabilit strategia pe care organizaţia reprezentativă din sectorul “Cultură şi Mass-Media” o va adopta pentru următorii patru ani. În acest sens, delegaţii prezenţi la Congres au votat mai multe rezoluţii prin care solicită Parlamentului şi Guvernului următoarele:

1. Modificarea în regim de urgenţă a Codului Muncii şi a Legii nr. 62/2011 privind Dialogul Social, în caz contrar, începând cu anul viitor, angajaţii din mass-media riscă să piardă toate drepturile profesionale şi salariale câştigate în cei opt ani de existenţă a Contractului Colectiv de Muncă la nivel de sector, cum ar fiCodul Deontologic, clauza de conştiinţă şi peste 50% din veniturile salariale. (veziaici textul complet)

MăsuraMedia

2. Depolitizarea instituţiilor publice de presă, Societatea Română de Televiziune, Societatea Română de Radiodifuziune şi Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, astfel încât aceste instituţii să-şi poată îndeplini mandatul public prevăzut de lege şi de directivele europene.

Totodată, Congresul MediaSind se solidarizează cu angajaţii din SRTV şi cu sindicatele afiliate din acest serviciu public, cu demersurile acestora demarate în justiţie împotriva măsurilor de concediere colectivă.

Congresul MediaSind consideră că nu salariaţii sunt responsabili pentru managementul dezastruos din ultimii ani, constatat de rapoartele succesive ale Curţii de Conturi, ci întreaga clasă politică.(vezi aici textul complet)

3. Stoparea abuzurilor împotriva angajaţilor din Agenţia Naţională de Presă AGERPRES. Congresul FRJ MediaSind cere Parlamentului şi Guvernului României să acţioneze cu instrumentele legale pe care le au la dispoziţie pentrureinstaurarea climatului social favorabil şi a dialogului social în cadrul Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES.

În acelaşi timp, s-a reiterat necesitatea anchetării şi sancţionării abuzurilor conducerii interimare împotriva libertăţii de exprimare şi a drepturilor angajaţilor din această instituţie de presă. (vezi aici textul complet)

4. Depolitizarea Regiei Autonome Monitorul Oficial. Delegaţii prezenţi la Congresul al III-lea al Federaţiei Române a Jurnaliştilor MediaSind solicită Parlamentului şi Guvernului României să recunoască importanţa la nivel naţional a activităţii desfăşurate de salariaţii RA Monitorul Oficial în scopul integrării regiei în rândul instituţiilor de interes strategic.

Totodată, se solicită ca selecţia şi numirea membrilor organului de conducere să se facă pe baza unor criterii profesionale riguroase, nu pe considerente de ordin politic. (vezi aici textul complet)

5. Stoparea falimentării reţelei de distribuţie a presei RODIPET. Congresul Federaţiei Române a Jurnaliştilor MediaSind cere Parlamentului, Guvernului României şi acţionarului majoritar AVAS să acţioneze cu instrumentele legale pe care le au la dispoziţie pentru ca singura reţea de distribuţie a statului, SC NETWORK PRESS CONCEPT SA (fosta RODIPET SA), să îşi reînceapă activitatea.

De la data intrării în insolvenţă, 16.10.2009, reprezentanţii salariaţilor societăţii au transmis diverse memorii şi adrese către instituţiile statului, Preşedinţie, Guvern, AVAS pentru redeschiderea reţelei de distribuţie. Deoarece statul deţine 51% din acţiunile societăţii, este nevoie de implicarea AVAS pentru repornirea activităţii.(vez aici textul complet)

Marea familie a MediaSind şi-a sporit numărul de membri prin validarea cererilor de afiliere la organizaţie aSindicatului Liber al Salariaţilor Regiei Autonome Monitorul Oficial şi a Sindicatului Salariaţilor din Societatea Română de Radiodifuziune „SINDSAL SRR”.

Totodată, conform strategiei adoptate, organizaţiile sindicale afiliate la FRJ MediaSind şi-au propus, pe lângă rezoluţiile prezentate mai sus, să participe şi la îmbunătăţirea imaginii mişcării sindicale din România.

Din nefericire, în prezent, încrederea cetăţeanului în activitatea sindicală se află, în mai toate sondajele de opinie, la un nivel foarte scăzut, uneori sub clasa politică.

Pentru a pune bazele unui amplu proiect de renaştere a sindicalismului militant autentic, în care interesele salariaţilor, ale membrilor de sindicat cotizanţi ce-şi doresc condiţii mai bune de muncă, locuri de muncă sigure, statut social şi profesional respectat de angajatori, să fie apărate, Congresul FRJ MediaSind a validat, cu unanimitate de voturi, afilierea la Uniunea Generală a Sindicatelor din România – UGSR.

Pentru a pune în aplicare strategia adoptată, Congresul FRJ MediaSind a ales, pe o perioadă de patru ani, următoarea echipă de conducere:

1. Cristi Godinac, Preşedinte
2. Adrian Valentin Moise, Vicepreşedinte Domeniu “Radio”
3. Ion Moraru, Vicepreşedinte Domeniu „Televiziune”
4. Dan Mihăescu, Vicepreşedinte Domeniul „Presă scrisă”
5. Dumitru Mangu, Vicepreşedinte domeniul „Edituri şi tipografie”
6. Gabriel Grosu, Secretar General
7. Liliana Ursu – coordonator Departament „Radio”
8. Marian Balcan – coordonator Departament „Televiziune”
9. Maria Schifirneţ –coordonator Departament „Presă scrisă”
10. Georgeta Stoica – coordonator Departament „Edituri şi Tipografie”
11. Tiberiu Lovin – coordonator Departament Presă „Online”
12. Constantin Rădulescu – coordonator departament „Distribuţie a presei”
13. Av. Ştefan Naubauer – coordonator Departament „Juridic”
14. Tania Istrate – cenzor, coordonator Departament „Comunicare”
15. Clara Grosu, cenzor
16. Dragoş Mircescu, cenzor

Departament Comunicare FRJ MediaSind

Federatia Romana a Jurnalistilor MediaSind

Organizatie reprezentativa la nivel de sector “Cultura si Mass-Media”, afiliata la:
Federatia Europeana a Jurnalistilor si Federatia Internationala a Jurnalistilor

Romania, Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, Casa Presei, intr. B1, etaj.1, sector 1

Tel.: +40.037.215.01.89; Fax:+40.0372.87.10.86; Email: office@mediasind.ro; www.mediasind.ro

Share