home MASS MEDIA, STIRI DESPRE TELEVIZIUNI Conducerea TVR, somată în instanță să publice informațiile privind angajările preferențiale din instituție

Conducerea TVR, somată în instanță să publice informațiile privind angajările preferențiale din instituție

Share

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind, împreună cu filiala sa din Societatea Română de Televiziune, MediaSind TVR, au depus ieri, 7 mai 2019, la Tribunalul Bucureşti, cererea de chemare în judecată a conducerii TVR, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind informaţiile de interes public.

Constatând că nerespectarea angajamentelor semnate de către conducere devine o regulă, că angajaţii celei mai mari instituţii de presă din ţară pierd constant drepturi importante, fiindu-le, astfel, afectate atât situaţia financiară, cât şi stabilitatea locurilor de muncă, constatând că în TVR se mimează activitatea sindicală iar unii lideri primesc funcţii de conducere şi salarii mărite, observând că au fost făcute angajări preferentiale și fără respectarea legislației, în data de 9.04.2019 MediaSind – TVR a notificat pe preşedintele-director general, Doina Gradea să pună la dispoziţie următoarele informaţii de interes public:

DONEAZĂ ACUM

PENTRU PRESA INDEPENDENTĂ!

“Având în vedere prevederile Art. 30. din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, potrivit cărora

(1) Incadrarea salariatilor la institutiile si autoritatile publice si la alte unitati bugetare se face numai prin concurs sau examen, dupa caz

Având în vedere prevederile Contractului Colectiv de Muncă din SRTV potrivit cărora

Art. 22 (1) Concursul sau examenul pentru angajare în Societatea Română de Televiziune are caracter public, urmând ca publicitatea să fie asigurată prin mijloace de informare în masă şi prin afişaj la sediul Societăţii Române de Televiziune.

(2) La concursurile sau examenele organizate de Angajator în vederea angajării sau a promovării în muncă va participa în Comisia de concurs, ca membru cu drepturi depline, un delegat din partea Sindicatului reprezentativ, cu competenţe în domeniul respectiv.

(3) În cazul în care Sindicatul reprezentativ nu comunică Departamentului Resurse Umane persoana delegată în Comisia de concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la data înştiinţării oficiale asupra concursului, acesta îşi pierde dreptul de a-şi delega reprezentantul în Comisia de concurs.

Având în vedere hotărârile Conferintei anuale a MediaSind TVR din 22 ianuarie 2019 și ale Conferinței Naționale a SRJ MediaSind din 29 ianuarie 2019,

În baza prevederilor Legii 544/2001 vă solicităm să ne puneți la dispoziție următoarele informații de interes public:

1. Numărul total al angajărilor efectuate în SRTV, defalcate pe intervalele octombrie 2017 – martie 2018 şi aprilie 2018 – martie 2019;

2. Numărul angajărilor prin concurs, denumirea posturilor ocupate şi a structurilor de care aparţin, defalcate pe perioadele precizate mai sus;

3. Numărul angajărilor prin examen, denumirea posturilor ocupate şi a structurilor de care aparţin, defalcate pe perioadele precizate mai sus;

4. Câte dintre angajările efectuate în perioadele precizate au respectat principiul recrutării interne prioritare, concretizate prin anunţuri de recrutare internă;

5. Numărul cazurilor în care posturile vacante sau temporar vacante au fost ocupate de salariaţi ai SRTV, denumirea posturilor, a structurilor de care aparţin şi numele salariaţilor câştigători;

6. Câte dintre angajările efectuate în perioadele precizate au fost precedate de publicitate prin mijloace de informare în masă şi prin afişaj la sediul SRTv?

7. Câte comisii de examen/concurs responsabile de angajările efectuate în perioadele precizate au avut în componeţă ca membru cu drepturi depline a unui delegat din partea Sindicatului reprezentativ?“

8. Care au fost angajările efectuate în absenţa reprezentantului sindicatului şi motivele care au dus la aceste situaţii (lipsa înştiinţării oficiale din partea Angajatorului sau lipsa de răspuns a Sindicatului reprezentativ)?

În data de 19.04.2019 SRTV a transmis adresa nr. C/322/2019 prin care răspunde doar la unele întrebări, omițând să prezinte denumirea posturilor ocupate precum și numele salariaților declarați câștigători în urma concursurilor sau examenelor organizate.

Din aceste motive, SRJ MediaSind a depus în data de 22.04.2019 o reclamaţie administrativă, invocând faptul că răspunsul oferit este incomplet şi superficial și că sunt așteptate toate informaţiile solicitate, pentru a evita un nou proces.

La acestă ultimă solicitare conducerea instituţiei nu a trimis niciun răspuns. În aceste condiţii, SRJ MediaSind a decis să se adreseze instanţei, pentru a obliga conducerea TVR să facă publice informaţiile solicitate.

Precizăm că, în cazul în care instanţa va admite cererea noastră privind eventuale cheltuieli de judecată, SRJ MediaSind va solicita Consiliului de Administrație al SRTV şi Curţii de Conturi ca aceste sume să fie recuperate de la persoanele responsabile de acest nou abuz.

Din nefericire, nu este prima dată când actuala conducere a Televiziunii Române face dovada disprețului său față de angajați și față de lege, motiv pentru care, în acest moment, pe rolul intanţei se află mai multe procese ce au ca obiect lipsa de transparenţă față de cheltuirea banului public (vezi aici amănunte), nerespectarea prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă (vezi aici amănunte), neacordarea voucherelor de vacanță, diminuarea drepturilor angajaților, lipsa de transparență în privința facilităților acordate sindicatului său de casă, SPUSTv, precum şi dezmăţul financiar privind contractele juridice încheiate cu diverse case de avocatură.

Atitudinea dictatorială a şefei TVR, Doina Gradea, a fost de fiecare dată sancționată de organizaţiile naţionale şi internaţionale de presă, care au protestat şi au cerut Parlamentului să o demită de urgenţă de la conducerea instituţiei (vezi aici).

În noul proces, SRJ MediaSind este reprezentat de către casa de avocatură coordonată de av. Dan Iordache.

SRJ MediaSind
Departament Comunicare
București, 8 mai 2019

Share