CJI, Freedom House şi GDS au sesizat CNA asupra Antena 3

Share

În atenţia doamnei Laura Corina Georgescu, Preşedlnte al Consiliului National al Audiovizualului

sesizăm cu privire la ediţia din 14 ianuarie 2014 a emisiunii Sinteza Zilei, în care jurnalistei Andreea Pora i-a fost grav afectată demnitatea umană şi i-a fost încălcat dreptul la propria imagine.

- Se aude, doamna preşedinte? - Se aude, se aude, dar mi-e c-oi rămâne fără mandat (am vrut să spun dinte).
– Se aude, doamna preşedinte?
– Se aude, se aude. Credeţi că sunt oarbă, surdă? Dar mi-e c-oi rămâne fără mandat (am vrut să spun dinte).

Considerăm că în cadrul emisiunii au existat încălcări ale leglslafiei audiovizuale, privind dreptul la propria imagine şi în ceea ce îi priveşte pe Cristi Danilet, Mircea Marian, Silviu Sergiu, Ion Cristoiu, Robert Turcescu şi Dan Tăpălagă.

Apreciem că astfel de emisiuni compromit tn ochii publicului noţiunea de jurnalism {care trebuie să fie exigent în raport cu forjele politice şi instituţiile publlce), transformând presa într-un instrument de batjocorire a celor cu opinii dtferite. Ele aduc grave prejudicii demnităţii persoanelor desemnate drept „ţinte”.

Carta drepturllor fundamentale a Uniunii Europene consacră în primul articol demnitatea umană ca un drept ce trebuie respectat şi protejat. temei al celorlaltor drepturi fundamentale.

Pe de altă parte, art. 10 (2) al Conventiel Europene a Drepturilor Omului arată că exercitarea iibertatji de exprimare „poate ft supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege”, indusiv pentru protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora (…) sau pentru a garanta autoritatea şi Impatlialitatea puterii judecătoreşti”.

În cazul emisiunii reclamate ne referim în special la încălcarea:
art. 3 din Legea Audiovizualului. potrivit căruia difuzarea programelor se face „cu respectarea libertăţilor şi drepturilor fundamentale ale omului”, iar posturile „au obligaţia să asigure informarea obiectivă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.
şi a prevederilor capitolului „Protectla demnităţii umane” din Codul Audiovizualului:
– art. 30, care obligă televizlunile să respecte „drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine”,
– art. 34 (1) -„orice persoană are dreptul la propria imagine”,
– art. 40 (4), care interzice „utilizarea cu rea-credinţă a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană în programele audiovizuale”,
– art. 64, care impune că „informarea cu privire la un fapt sau eveniment trebuie să fie corectă, verificată* şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă”

Art. 10(3) al Legii Audiovizualului obligă CNA să asigure, între allele, „protejarea demnităţii umane, a dreptului la propria imagine”, în timp ce art. 88 conferă Consiliului funcţia de supraveghere a repectarii legislatei audiovizuale şi de sancţionare a incalcaritor legii.

Solicităm Consiliului să îşi exercite atribuţiile legale, să ia în discuţie emisiunea semnalată şi să decidă măsurile necesare.

20 ianuarie 2014

Share