Andreea Paul – Vass vrea un Barnevernet românesc

Share

Andreea Paul, femeia care a născut în week-end ca să nu piardă nici o zi de muncă, propune înfiinţarea Avocatului copilului. Instituţia ar urma să investigheze plângerile depuse de copii sau de alte persoane privind încălcarea drepturilor minorilor.

Andreea Paul, ca şi viceguvernatorul BNR, Bogdan Olteanu, sunt nepoţii Gizelei Vass, o bolşevică notorie din anii 50. Deputatul nu suportă să fie numit Andreea Paul Vass.

Propunerea legislativă promovată de Andreea Paul prevede înfiinţarea instituţiei Avocatul Copilului, ca autoritate publică autonomă. Avocatul ar urma să fie numit de Parlament pentru un mandat de 7 ani.

Avocatul Copilului poate fi o persoană care:
(1) este cetăţean român;
(2) are studii superioare juridice cu o vechime echivalentă îndeplinirii condiţiilor de numire a unui judecător la Curtea Constituţională;
(3) posedă capacitatea deplină de a întreprinde acţiuni legale şi se bucură de toate drepturile publice,
(4) are o experienţă recunoscută şi de notorietate în munca desfăşurată cu copiii sau în beneficiul acestora;
(5) are un caracter integru şi se evidenţiază printr-o înaltă autoritate morală având în vedere valorile morale şi sensibilitatea faţă de problemele sociale;
(6) nu a fost condamnată printr-o sentinţa valabilă pentru o infracţiune deliberată.

În privinţa atribuţiilor, Avocatului Copilului ar urma să se ocupe cu promovarea şi protejarea drepturilor copilului, monitorizarea respectării drepturilor copilului.

Cea mai importantă atribuţie constă însă în investigarea şi soluţionarea plângerilor individuale şi de grup, făcute de către copii sau orice altă persoană care sesizează încălcări ale drepturilor copilului.

În acest sens trebuie să citeze martori, să interogheze, să aibă acces la documente relevante. Un Barnevernet în toată regula.

Share