Cronica Română, somată să-şi plătească angajaţii!

Share

În urma petiţiei depuse la Inspecţia Muncii de către Sindicatul Jurnaliştilor Profesionişti, afiliat la FRJ MediaSind, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi a efectuat un control la S.C. UBEMAR S.A., editorul cotidianului Cronica Română.

Potrivit adresei transmise organizaţiei sindicale de către Inspectorul general de stat, Dantes Nicolae Bratu, din documentele prezentate inspectorilor de muncă de către S.C. UBEMAR S.A. a reieşit că „societatea nu a acordat drepturile salariale aferente perioadei noiembrie 2010 – iunie 2011 după cum urmează: la sediul social din Iaşi începând cu luna februarie 2011; la punctul de lucru Bucureşti începând cu luna noiembrie 2010; la punctul de lucru Ploieşti începând cu luna februarie 2011”.

Având în vedere aceste abateri de la legislaţia muncii, Inspecţia Muncii a dispus următoarele măsuri obligatorii:

· Angajatorul are obligaţia să facă dovada achitării integrale a drepturilor salariale restante, respectiv din luna noiembrie 2010 pentru punctul de lucru Bucureşti; din luna februarie 2011 pentru punctele de lucru Iaşi şi Ploieşti, în mod nediscriminatoriu, tuturor categoriilor de salariaţi, indiferent de locul în care aceştia îşi desfăşoara activitatea în cadrul S.C. UBEMAR S.A., până la data de 31.08.2011;

· Angajatorul are obligaţia să plătească salariul în bani, cel puţin o dată pe lună, la data stabilită în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în Regulamentul Intern pentru toate persoanele cu care S.C. UBEMAR S.A. derulează raporturi juridice de muncă.

12 iulie 2011: Cronica Romana continua sa-si bata joc de angajati

De asemenea, Inspecţia Muncii a obligat S.C. UBEMAR S.A. să completeze Regulamentul Intern conform prevederilor din legislaţia muncii.

15 iunie 2011: Ziaristii de la “Cronica romana” nu sunt platiti de 8 luni

Menţionăm că refuzul unui angajtor, persoană fizică sau juridică, de a aduce la îndeplinire măsurile obligatorii, dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta, constituie contravenţie, prevăzută de Legea 108/1999, art. 2 şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10.000 lei.

Departament Comunicare FRJ MediaSind
sursa: MediaSind

Share