Aristotel Căncescu a fost condamnat la închisoare cu executare

Share

Aristotel Căncescu, fost preşedinte al CJ Braşov, şi fostul deputat Ion Diniţă au fost condamnaţi de judecătorii Tribunalului Braşov la închisoare cu executare.

DONEAZĂ ACUM

PENTRU PRESA INDEPENDENTĂ!

Căncescu a primit şapte ani de închisoare cu executare, iar Ion Diniţă a încasat patru ani de închisoare cu executare. Sentinţele pot fi atacate cu recurs în zece zile.

Căncescu a fost acuzat de DNA de abuz în serviciu şi instigare la aceeaşi infracţiune, luare de mâţă, spălare de bani şi trafic de influenţă. În acelaşi dosar, Ion Diniţă a fost acuzat pentru complicitate la abuz în serviciu, dare de mită şi spălare de bani.

Care sunt acuzaţiile procurorilor, potrivit rechizitoriul citat într-un comunicat DNA:

Obiectul dosarului îl reprezintă fapte desfăşurate în perioada noiembrie 2006 – noiembrie 2014, fiind legate de activitatea inculpaţilor Căncescu Adrian Aristotel, preşedintele al Consiliului judeţean Braşov şi Ispas Radu Petru, administrator public al judeţului Braşov, care şi-au folosit funcţia publică de autoritate locală pentru interesele proprii şi ale firmelor SC Gotic SA şi SC Ramb Sistem SRL, respectiv ale persoanelor care le administrau. Aceste două firme ‘de casa’ deţineau cvasi ‘totalitatea contractelor derulate cu CJ Braşov, întrucât le erau acordate preferenţial, prin încredinţare directă, ca urmare a dispoziţiei inculpatului Căncescu Andrei Aristotel.

Concret, în perioada 2006 -2007, în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică – licitaţie deschisă, Consiliul Judeţean Braşov, reprezentat de inculpatul Aristotel Căncescu, a încheiat două contracte cu societatea comercială Gotic SA Braşov, declarată câştigătoare a licitaţiilor, reprezentată de inculpatul Diniţă Ion, în calitate de director general.

Aceste contracte aveau ca obiect întreţinerea, reparaţia şi salubrizarea drumurilor judeţene (contractul de achiziţii publice nr. 69/20.09.2007) şi execuţia, finalizarea şi întreţinerea drumului Rupea – Racoş (contractul de achiziţii publice nr. 8798/10.11.2006).

Contractul de concesiune nr. 69/20.09.2007 – privind lucrările de întreţinere, reparaţii şi salubrizare a drumurilor judeţene din Braşov (întreţinere şi salubrizare în sezonul rece – deszăpeziri precum şi întreţinerea şi reparaţii pe timp de vară) a fost încheiat pe o perioadă de 6 ani, având o valoare totală de 9.724.823.3 lei cu TVA (8.180.523,78 lei plus TVA).

Deşi în cuprinsul documentului nu erau prevăzute modalităţi concrete de modificare a preţului contractului de achiziţie publică, acesta a fost modificat de cinci ori, în perioada 2008-2012.

Urmare a acestor majorări nelegale, valoarea totală a contractului a ajuns la suma de 101.750.482,28 lei cu TVA, faţă de valoarea iniţială de 9.724.823,30 lei cu TVA, înregistrându-se o creştere cu 1.046,29 %.

Actele adiţionale au fost semnate de inculpaţii Căncescu Aristotel Adrian, Cirică Emil, Aurelia Popescu şi alte persoane, din partea Consiliului Judeţean Braşov, iar din partea firmei Gotic SA de către inculpatul Diniţă Ion.

Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în cazul celui de-al doilea contract, în valoare de 14.064.497,52 lei cu TVA, preţul acestuia fiind modificat prin trei acte adiţionale, în perioada 2008-2010, semnate de inculpaţii Căncescu Aristotel Adrian, Ispas Radu, Aurelia Popescu, Costea Viorel şi alte persoane, iar din partea firmei Gotic SA de către inculpatul Diniţă Ion.

Actualizarea preţului s-a făcut în urma unei înţelegeri frauduloase între inculpaţii Diniţă Ion şi Căncescu Aristotel Adrian, fără a exista vreun temei de fapt sau de drept pentru aceasta, urmărindu-se doar că primul să obţină necuvenit o importanţă suma de bani din fondurile publice.

De menţionat este faptul că ultimul act adiţional a fost încheiat în realitate după ce contractul expirase, iar apoi a fost antedatat.

Deşi lucrările au început efectiv abia în martie 2007, cu altă tehnologie decât cea prevăzută în documentaţia achiziţiei publice, au fost întocmite situaţii de lucrări de către constructorul SC GOTIC SA, care au fost apoi facturate de constructor şi achitate de Consiliul Judeţean Braşov la nivelul sumei de 1.012.612,16 lei cu organizare de şantier şi TVA.

Facturile au fost plătite prin ordine de plată semnate de inculpatul Căncescu Aristotel, iar din înscrisurile depuse la dosar de Consiliul Judeţean a rezultat că la decontarea acestor sume de bani au stat situaţii de lucrări şi centralizatoarele lunare întocmite de executantul SC Gotic SA, semnate din partea acesteia de inculpata Gheorghieş Maria.

Totodată aceste documente au fost semnate de inculpatul Boţoman Ioan în calitate de diriginte de şantier, precum şi de inculpatul Costea Viorel, în calitate de director al D.A.D.P. din cadrul CJ Braşov.

Aceste rapoarte atestau date neconforme realităţii, întrucât lucrările menţionate nu fuseseră realizate.

Imediat după atribuirea către SC GOTIC SA a contractului de achiziţii publice nr. 8798/10.11.2006, au fost virate, cu titlu de servicii publicitate şi reclama, în perioada în perioada ianuarie 2006 – decembrie 2007, importante sume de bani ce au totalizat 1.160.979 lei, către SC CANARIS SRL, societate deţinută de Căncescu Aristotel Adrian.

Toate cele 26 de contracte de publicitate au fost semnate din partea SC CANARIS SRL de către inculpatul Rusu Bogdan Aurelian, director al societăţii.

În realitate, contractele susmenţionate sunt fictive, nu au fost executate vreodată, scopul acestora fiind doar acela de a disimula adevărata natură a sumelor de bani virate de către inculpatul Diniţă Ion, respectiv foloase necuvenite date inculpatului Căncescu Aristotel, pentru că acesta din urmă să îi atribuie contracte de achiziţii publice, în calitatea sa de preşedinte al CJ Braşov.

În perioada 2007 – 2008 între Consiliul Judeţean Braşov şi SC Ramb Sistem SRL, administrată de inculpatul Bagiu Gabriel au fost încheiate contractele cu nr. 638/29.01.2007 pentru realizarea investiţiei ‘Reabilitare, amenajare refunctionalizare Complex de agrement Tampa’, în valoare de 8.082.044,56 lei şi 56/4266 în valoare de 1.739.762,10 lei privind realizarea investiţiei ‘Amenajare suprafeţe de joc – terenuri sportive la Liceul Andrei Saguna’.

Contractul cu nr. 638/29.01.2007, a fost semnat, din partea judeţului Braşov, de inculpatul Căncescu Aristotel şi de inculpata Popescu Aurelia,în calitate de director economic, inculpatul Emil Cirică, în calitate de director executiv DIUAT. Deşi la punctul 20 din contract referitoare la ‘ajustarea preţului contractului’ s-a menţionat în mod expres că ‘nu se acceptă actualizarea valorii contractului’, acest document a fost suplimentat prin actul adiţional nr. 2/12.06.2008 cu încă 5.577.621,90 lei.

Consiliul Judeţean Braşov, prin inculpaţii Căncescu Aristotel Adrian şi Ispas Radu, împreună cu inculpatul Cirică Emil şi inculpatul Popa Mircea în calitate de diriginte de şantier, au validat şi au efectuat, în executarea celor două contracte, plăti nejustificate în valoare cumulată de 664.180,54 lei (263.857,93 lei pentru primul contract şi 400.322,61 lei pentru cel de-al doilea).

Plăţile sunt apreciate că nejustificate, întrucât în ofertele depuse pentru ambele contracte grosimea stratului de cauciuc tip tartan folosit pentru terenurile de sport care trebuiau amenajate era de 10 mm, însă în realitate a fost folosit un strat de 4,5 mm, dar cu un strat mai gros de material adeziv.

Decontul a fost făcut şi apoi plătit pentru preţul echivalent unui material cu o grosime de 10 mm, iar cu ocazia controlului, constatându-se aceste deficienţe, s-au prezentat documente ce atestau modificarea soluţiei tehnice, emise de inculpatul Bagiu Gabriel.

În continuare, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, în încercarea de a evita angajarea răspunderii personale pentru prejudiciile cauzate prin aceste contracte de achiziţii publice, i-a pretins inculpatului Bagiu Gabriel să restituie suma de bani obţinută nelegal prin cele două contracte derulate de Ramb Sistem SRL (664.180,54 lei), promiţându-i în schimb că îşi va folosi influenţa reală pe care o are asupra comisiei de licitaţie, pentru a-i determina pe membrii acesteia să atribuie contractul de achiziţii publice vizând renovarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Braşov firmei Ramb Sistem SRL (lucrare în valoare de aproximativ 20 de milioane lei).

Deşi în urma organizării licitaţiei a fost desemnată o altă firmă câştigătoare, inculpatul Cancescu Aristotel, în înţelegere cu inculpatul Ispas Radu Petru, a solicitat expres persoanelor din subordinea sa că această licitaţie să fie adjudecata de SC RAMB SISTEM SRL.

Ca urmare a solicitării inculpatului Cancescu Aristotel Adrian, membrii comisiei, deşi finalizaseră procedura, nu au mai înaintat raportul pentru aprobare.

Mai mult, comisia s-a întrunit din nou şi a renunţat la raport, căutând soluţii pentru invalidarea procedurii şi declararea câştigătoare a firmei Ramb Sistem SRL, deşi aceasta nu îndeplinea condiţiile de participare, iar oferta de preţ era, conform celor specificate chiar de comisie, prea mică în raport cu soluţia tehnică, conformă, propusă de cealaltă firmă, pentru a putea fi considerată reală.

Deşi declaraseră anterior un câştigător al licitaţiei, de frica pierderii locului de muncă, la presiunile exercitate de inculpatul Cancescu Aristotel Adrian, prin intermediul inculpatului Ispas Radu, membrii comisiei au fost de acord cu soluţia propusă şi, încălcându-şi atribuţiile de serviciu, urmau să anuleze licitaţia legal desfăşurată şi deja finalizată, să declare neconforme ofertele, iar apoi să reia procedura, urmând ca prin negociere directă să fie declarată câştigătoare firma Ramb Sitem SRL.

O astfel de situaţie nu a mai avut loc, planul infracţional fiind întrerupt prin intervenţia organelor judiciare.

Unitatea Administrativă Teritorială Judeţul Braşov a comunicat faptul că se constituie parte civilă în procesul penal, urmând că ulterior, în termenul legal, să indice natura şi întinderea pretenţiilor.

Share