home ECONOMIE Transportatori români, pedepsiți de un ONG elvețian, în mijlocul unui scandal financiar internaţional

Transportatori români, pedepsiți de un ONG elvețian, în mijlocul unui scandal financiar internaţional

Share

Mulți operatori români de transport sunt împiedicați de aproape două luni – urmare a deciziei unilaterale și contestate a conducerii Uniunii internaționale a transporturilor rutiere IRU, o asociație de drept privat din Elveția, care tipărește în mod centralizat carnete TIR – să achiziționeze aceste documente de la ARTRI – asociația la care sunt membri – deși aceasta este autorizată de administrația vamală să emită carnete TIR în România.

Oficiali IRU au sifonat bani ai organizaţiei în off-shore-uri

Această situație stranie a creat transportatorilor TIR români numeroase probleme în ultimele 40 de zile: blocați în granițe din Moldova, Rusia sau Turcia vreme de zile întregi, ei s-au văzut obligați să plătească suplimentar alte documente vamale mai scumpe, siliți fiind de întârzierile uriașe și costurile suplimentare aferente, generate de deciziile arbitrare și de comunicările deficitare ale conducerii IRU, Geneva.

Nici măcar acei transportatori care au încercat să obțină carnete TIR de la o altă asociație din România, UNTRR – recomandată ca înlocuitor chiar de către funcționarii IRU – nu pot să facă transporturi sub acoperirea carnetelor TIR și să-și onoreze obligațiile contractuale. Aceștia au de înfruntat proceduri greoaie, nefiind se pare sprijiniți nici de UNTRR, beneficiarul direct al deciziei abuzive a funcționarilor de la IRU.

Această situație absurdă nu are nici un precedent în istoria sistemului TIR, sistem pe care ARTRI l-a administrat cu succes în România vreme de mai bine de 50 de ani, în baza mandatului autorităților vamale naționale. În această perioadă ARTRI a emis peste 3 milioane de carnete TIR, contribuind la bugetul IRU cu o sumă echivalentă cu cheltuielile înregistrate de această asociație privată elvețiană în ultimii 3 ani.

ARTRI, exclusă din IRU

Cu toate acestea, la sfârșitul lunii ianuarie 2018, conducerea IRU a anunțat subit că exclude ARTRI din calitatea sa de membru al asociației elvețiene și că refuză să-i mai emită carnete TIR. Victimele acestei decizii arbitrare și abuzive sunt însă transportatorii TIR români și, prin extensie, comerțul exterior al României…

Motivul? Nu a fost niciodată clar exprimat. Funcționarii IRU pretind că ARTRI ar fi făcut declarații defăimătoare la adresa celor conducerea IRU, fără a oferi nici o probă în sprijinul susținerilor lor.

Situaţia este mult mai complexă

Potrivit circularelor ARTRI către transportatorii TIR din România, situația este cu mult mai complexă. Iar sancționarea absurdă a membrilor ARTRI este consecința insistenței asociației române de a primi răspunsuri și clarificări cu privire la transferul a circa 1 miliard de euro, dispus de către câțiva indivizi din conducerea IRU către entități off-shore aflate sub controlul lor personal.

ARTRI a fost una dintre asociațiile membre ale IRU care a solicitat în mod deschis informații cu privire la această situație și la sumele rezultate din suprataxarea de către conducerea IRU a carnetelor TIR utilizate de către transportatorii români. O parte importantă din aceste sume a fost transferată de către indivizii din conducerea IRU, în mod secret, spre entități fără angajați și fără substanță economică din paradisuri fiscale, în special Insulele Bermude și Liechtenstein.

IRU nu a furnizat clarificări

IRU nu a furnizat niciodată clarificări ci, în încercarea de a impune pasivitatea membrilor săi, a încercat să obțină tăcerea acestora și renunțarea la drepturile lor legitime prin restituirea unor sume derizorii, reprezentând o mică fracțiune din sumele transferate către paradisurile fiscale.

După ce ARTRI și alții au refuzat această (aparentă) “mită”, conducerea IRU a recurs la măsuri de retorsiune, cele împotriva ARTRI mergând până la recenta blocare a emiterii de carnete TIR în România, măsură a cărei ilegalitate este evidentă, atâta timp cât Convenția TIR nu acordă IRU dreptul de a exclude o asociație TIR autorizată de guvernul unei Părți Contractante.

Ce se va întâmpla mai departe?

Nimeni nu știe cu adevărat, dar diverse proceduri judiciare cu privire la legalitatea acțiunilor IRU sunt în curs în Elveția. Mai mult, peste 50 de companii de transport au decis deja să participe în acțiunile legale vizând restabilirea legalității și recuperarea sumelor cu care au fost păgubite.

Totuși, la ora actuală, operatorii români de transport și personalul asociației ARTRI suferă pentru simplul fapt că au îndrăznit să întrebe de ce banii plătiți de ei pentru carnetele TIR au fost ascunși în conturi off-shore de către persoane din conducerea IRU.
Stranie situație, într-adevăr.

Share