Senatul a respins Noua Casă, IMM Invest şi IMM Leasing

Share

Orice face Cabinetul Orban, majoritatea toxică desface, din dorinţa de a distruge. Senatul României a mai acţionat o dată.

Ionel Dancă, şeful Cancelariei premierului Orban, anunţă că PSD a respins în Senat mai toate programele guvernamentale de sprijinire a sectorului privat.

„Să aprindă cineva lumină la PSD, pentru că deja e noaptea minţii ce se întâmplă, cu acţiunile lor politice de sabotare a Guvernului cu orice preţ şi cu orice prilej”, spune Dancă.

„Pesediştii au dat în ‘orbul mintii’ şi atacă fără judecată, în Parlament, toate programele economice ale Guvernului #PNL. Până acum, corifeii crizei economice de la PSD au respins în Senat modificarea programului ÎMM Înveşt şi aprobarea programului IMM Leasing. Ieri, au votat pentru respingerea programului Noua Casă şi împotriva Ordonanţei de modificare a Legii Eximbank pentru acordarea de credite subvenţionate companiilor mari.

Urmează probabil că PSD să facă acelaşi lucru şi cu IMM Factor aşa cum au anunţat că vor respinge şi rectificarea bugetară şi vor lăsa ţara fără buget şi fără cele mai importante programe de relansare economică. Să aprindă cineva lumina la PSD pentru că deja e noaptea minţii ce se întâmplă cu acţiunile lor politice de sabotare a Guvernului cu orice preţ şi cu orice prilej! #RomaniaFaraPSD”, a scris Dancă, pe Facebook.

Pe de altă parte, PSD susţine că Guvernul PNL nu are programe de relansare economică şi că îndreaptă România spre prăpastie.

Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de joi, prin ordonanţa de urgenţă, unele măsuri pentru elaborarea Planului Naţional de Relansare şi Rezilienţă, necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, în cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă, potrivit ordinii de zi afişate pe site-ul SGG.

„Sprijinul financiar se utilizează pentru finanţarea proiectelor de investiţii de interes strategic naţional/local din următoarele domenii: infrastructura pentru sisteme de irigare/umectare a solului pentru combaterea riscului de secetă, combaterea eroziunii solului, drenare şi desecare, protecţie antigrindină, împăduriri; infrastructura pentru mobilitate urbană, regenerare urbană, turism şi cultură, ecologizare platforme industriale, înfiinţare/reabilitare/modernizare campusuri şcolare necesare învăţământului profesional şi tehnic, reabilitare/modernizare/extindere sisteme centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice necesare populaţiei; infrastructura din domeniul sănătăţii publice; infrastructura pentru cercetare în domeniul transferului tehnologic; infrastructura de apa-canalizare; infrastructura edilitară: apa-canalizare, modernizare/extindere/reabilitare/dezvoltare de drumuri interioare ale localităţilor, mobilitate urbană în parteneriat cu localităţile urbane, regenerare urbană, sistem de iluminat public, sisteme centralizate de alimentare cu energie termică destinate localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

În document se menţionează că Ministerul Fondurilor Europene aloca fondurile necesare pregătirii proiectelor pe bază de contracte de finanţare, încheiate cu beneficiarii finali de fonduri pentru pregătirea proiectelor, în funcţie de valoarea estimată a proiectelor de investiţii, dar nu mai mult de 3% din valoarea estimată a acestora.

Pe agenda şedinţei figurează şi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale pentru întreprinderi a căror activitate comercială a fost întreruptă parţial sau total în perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă, în contextul crizei COVID-19.

„Prezentul act normativ are în vedere crearea unor forme de sprijin sau instrumente din fonduri nerambursabile pentru pentru plata unui procent din chiriile datorate pentru întreprinderile din centrele comerciale mari care au avut activitatea întreruptă total pentru o perioadă de cel puţin două luni conform Ordonanţelor militare din cauza pandemiei SARS-CoV-2. Sprijinul din fonduri externe nerambursabile va fi acordat de Ministerul Economiei, Energiei şi a Mediului de Afaceri (MEEMA)”, se spune în nota de fundamentare a proiectului de OUG.

Conform documentului, bugetul alocat pentru acordarea ajutorului de stat în cadrul Schemei sunt în valoare totală de 160.000.000 lei, iar numărul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat este de maxim 3.000.

Un alt proiect de ordonanţă de urgenţă care urmează să fie adoptat de Guvern vizează instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative.

În nota de fundamentare a proiectului se arată că, în scopul stimulării capitalizării societăţilor, precum şi pentru deblocarea fluxurilor de numerar şi întărirea disciplinei financiare, „se propune acordarea unor reduceri a impozitului pe profit, impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau impozitului specific unor activităţi, pentru situaţiile în care contribuabilii: înregistrează capitaluri proprii pozitive, stabilite potrivit reglementărilor contabile, la sfârşitul anului fiscal, nivelul reducerii fiind 2%; înregistrează creşteri ale capitalurilor proprii ajustate fiscal, în anul curent faţă de anul de referinţă 2020, respectiv faţă de anul precedent”.

„Instituirea unei reduceri de impozit în raport cu evoluţia capitalului propriu ajustat fiscal are în vedere stimularea menţinerii/creşterii elementelor de capital care asigură sustenabilitatea financiară a societăţilor, ca elemente de continuitate şi de stabilitate a capitalului. În situaţia în care sunt îndeplinite două sau trei din condiţiile de aplicare a reducerii, procentele se cumulează”, se precizează în document.

Tot printr-o ordonanţă de urgenţă, Guvernul urmează să aprobe unele măsuri din domeniul pensiilor publice.

Prin proiectul de OUG, potrivit notei de fundamentare, se propun reglementări de natură a îmbunătăţi sistemul de protecţie socială, astfel încât „persoanele care nu îndeplinesc condiţia stagiului de cotizare pentru a accede la pensia pentru limita de vârstă, anticipată, anticipată parţial, să contribuie la sistem prin plata contribuţiilor de asigurări sociale, pe o perioadă de 6 ani anterioară datei încheierii contractului de asigurare socială”.

„Au fost avute în vedere numeroasele solicitări din partea unor cetăţeni romani din ţară şi străinătate care nu au fost asiguraţi la sistemul public din România în anumite perioade de timp. Măsura legislativă are drept consecinţă evitarea de la excluderea socială a unor categorii de persoane care nu ar putea accede la pensie pentru limita de vârstă, pensie anticipată, anticipată parţial în cadrul sistemului public de pensii întrucât nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege cu privire la stagiul de cotizare, şi care, în lipsa îndeplinirii condiţiilor de pensionare, ar apela la sistemul de asistenţă socială, fapt ce ar împovăra bugetul de stat”, se arată în document.

În şedinţa de Guvern urmează să fie aprobate şi proiecte de ordonanţă de urgenţă din domeniul agricol, între care una pentru modificarea Legii 332/2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stanelor montane şi o alta pentru modificarea Legii 296/2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană.

Totodată, ar urma să fie adoptat şi proiectul de OUG privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanţare „ELECTRIC UP”.

Share