home ECONOMIE Proiectul tribunalelor muncii inaintat de CSDR Parlamentului

Proiectul tribunalelor muncii inaintat de CSDR Parlamentului

Share

În urma întâlnirii liderilor confederatiilor sindicale cu presedintele Senatului, Mircea Geoana, din data de 12 septembrie a.c., reprezentantii Confederatiei Sindicatelor Democratice din România – CSDR au transmis Parlamentului un proiect de lege privind înfiintarea Tribunalelor Muncii ca instante specializate sa judece litigiile privind conflictele de munca si asigurari sociale.

Romania Libera

Proiectul de lege privind înfiintarea Tribunalelor specializate pentru conflicte de munca si asigurari sociale” tine cont de necesitatea asigurarii unui act de justitie competent în materie, de numarul mare al cauzelor în domeniul relatiilor de munca si al asigurarilor sociale aflate pe rolul instanelor de judecata, de asigurarea unor judecati cu celeritate a acestor cauze.

Proiectul nu implica alocarea unor resurse materiale si umane suplimentare, activitatea instantelor desfasurându-se cu personalul încadrat în prezent la tribunalele civile de drept comun (judecatori, asistenti judiciari, grefieri, arhivari, informaticieni).

Tribunalele specializate pentru conflicte de munca si asigurari sociale judeca astfel, în prima si ultima instanta, litigiile privind conflicte de munca si conflicte de drepturi, si în prima faza litgiile privind asigurarile sociale.

“Dezideratul partenerilor sociali, Stat, sindicate si patronate, pentru înfiintarea tribunalelor muncii este în principal de a asigura specializarea instantei, a judecatorilor si responsabilizarea asistentilor judiciari, masuri menite sa contribuie la profesionalizarea actului de justitie, dar mai ales la asigurarea celeritatii în desfasurarea proceselor.

Solutia legislativa propusa de CSDR tine seama de numarul mare de cauze existente la nivelul fiecarui tribunal si curte de apel, fiind bine cunoscut faptul ca numarul litigiilor în materia conflictelor de munca si asigurari sociale în ultimul an s-a dublat de la cca. 50.000 de litigii în anul 2009 la peste 100.000 de litigii în anul 2010, iar trendul în aceasta materie în conditiile actuale, este în vadita crestere”

, a declarat Iacob Baciu, presedintele CSDR.

În vederea realizarii unei judecati echitabile si impartiale, asistentii judiciari vor realiza si procesul de mediere a cauzelor privind conflictele de munca si conflictele de drepturi, procedura care este menita sa degreveze instantele de procedura jurisdictionala în solutionarea conflictelor de munca si sa conduca la solutionarea acestor cauze într-un termen scurt.

Proiectul de lege mai impune conditii speciale pentru dobândirea calitatii de judecator specializat în conflicte de munca si asigurari sociale precum si posibilitatea dobândirii calitatii de judecator a asistentilor judiciari, în scopul asigurarii unui corp de profesionisti specializati în materia relatiilor de munca si asigurari sociale.

Confederatia Sindicatelor Democratice din România
Departament Comunicare

Share