home MASS MEDIA, POLITICA, REVISTA PRESEI Petiţie pentru alegeri libere. SEMNEAZĂ AICI!

Petiţie pentru alegeri libere. SEMNEAZĂ AICI!

Share

Petiţie pentru alegeri libere. SEMNEAZĂ AICI!

Petiţie pentru alegeri libere şi corecte, iniţiată pe Internet, care mai are de puţin peste 1.750 de semnatari pentru a putea fi trimisă lui Juncker.

SEMNEAZĂ AICI PETIŢIA!

Această petiţie către preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, are titlul: Vă rugăm să faceţi astfel ca alegerile prezidenţiale din România să fie libere, egale, universale, secrete şi directe.

Vă prezentăm mai jos textul în engleză alcătuit de iniţiator, un român din Germania, pentru această petiţie:

Please ensure the Romanian Presidential Election are free, equal, universal, secret and direct.

To:
Jean-Claude Juncker, President of the European Commission
Frans Timmermans, First Vice-President of the European Commission
Vĕra Jourová, Comissioner for Justice, Consumers and Gender Equality
Dear Mr. President of the European Commission Jean-Claude Juncker,
dear Mr. Vice-President Frans Timmermans,
dear Mrs. Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality Vĕra Jourová,

Presidential elections have been organized in Romania on November 02, 2014. According to the Romanian Constitution Art. 36, all Romanian citizens are entitled to vote, including those residing in EU Member States. Unfortunately, the electoral process at Romanian Embassies and Consulates in the EU was hindered:

1. unreasonable waiting periods, up to 5 hours, have been enforced upon citizens willing to exercise their right to vote all across major European Cities

2. several voting stations closed without allowing citizens who had been waiting for hours to vote. Such situations were encountered in London, Paris, Vienna, Dublin, Torino as well as the Student Campus “Regie” in Bucharest.

We believe the right to universal vote is a cornerstone of political rights of all EU Citizens, including Romanians. Doubts can be raised whether the Presidential Election on November 02, 2014 can be regarded as valid since the “universal” right to vote may not have been dutifully ensured.

We therefore kindly ask you to intervene to the Romanian Government in such a manner that the basic democratic right to “free, equal, universal, secret and direct elections” (acc. to European Parliament Resolution 1320 (2003)) is upheld, in particular concerning the final round of the Presidential Elections to be held on November 16, 2014.

Stimate Domnule Preşedinte al Comisiei Europene, Jean – Claude Juncker,
Stimate Domnule Vicepreşedinte Frans Timmermans,
Stimata Doamna Comisar pentru Justiţie, Protecţia Consumatorului şi Egalitate între Sexe, Vera Jourová,

În România, pe 2 noiembrie 2014, au fost organizate alegeri prezidenţiale. În conformitate cu Constituţia României, Art. 36 , toţi cetăţenii români au dreptul la vot , inclusiv cei care locuiesc în statele membre ale UE. Din păcate, procesul electoral la ambasadele şi consulatele României din UE a fost masiv ingreunat:

1. perioade de aşteptare nerezonabile, de până la 5 ore, le-au fost impuse cetăţenilor care au dorit să îşi exercite dreptul la vot, peste tot în marile oraşe europene;

2. mai multe secţii de votare au fost închise fără a permite cetăţenilor care au aştepat cu orele pe strazi să voteze. Astfel de situaţii au fost întâlnite în Londra, Paris, Viena, Dublin, Torino, precum şi în campusul studenţesc “Regie” din Bucureşti.

Noi credem că dreptul la vot universal este o piatră de temelie a drepturilor politice ale tuturor cetăţenilor UE, inclusiv ale Românilor.

Credem că validitatea scrutinului din 2 noiembrie 2014 poate fi pusă la îndoială deoarece dreptul la vot “universal” nu a fost asigurat.

Prin urmare, vă rugăm să interveniţi pe lângă Guvernul României, în aşa fel încât membrii acestuia să respecte dreptul democratic fundamental la “alegeri libere, egale, universale, secrete şi directe” (conform Rezoluţiei Parlamentului European 1.320 ( 2003) ), în special cu ocazia rundei finale a alegerilor prezidenţiale, care va avea loc la 16 noiembrie 2014″.

Sincerely,
[Your name]

Share