home MASS MEDIA, POLITICA Ovidiu Miculescu s-a autoangajat director general SRR

Ovidiu Miculescu s-a autoangajat director general SRR

Share

Ovidiu Miculescu s-a autoangajat director general SRR

Ovidiu Miculescu se remarcă din nou ca incompatibil-şef al Radioului Public. Sindicatul Unit al Salariaţilor – Radio România (SUS Radio România) a mai depus o sesizare la Agenţia Naţională de Integritate, privitoare la autoangajarea lui Ovidiu Miculescu director general SRR.

Potrivit SUS Radio România, după ce pe 16 iunie a fost validat de Legislativ ca membru şi ulterior ca preşedinte al Consiliului de Administraţie al SRR, Ovidiu Miculescu s-a gândit să se autoangajeze director general al SRR.

Pe 30 iunie, Miculescu a convocat CA SRR şi a supus aprobării hotărârea CA nr.175, prin care Consiliul a votat mandatarea lui Radu F. Alexandru, membru în CA, pentru a negocia şi încheia un contract individual de muncă cu Ovidiu Miculescu, director general SRR.

“Se pune în practică o hotărâre a CA al SRR, care încalcă Legea 41/1994, prin semnarea de către Radu F. Alexandru şi Ovidiu Miculescu a unui contract individual de muncă, ilegal!”

, informează website-ul SUS – Radio România, atrăgând atenţia: “membri CA ce au votat pentru această hotărâre sunt complici/părtaşi la această ilegalitate”.

Pe 3 iulie 2014, admiţând o cerere a PNL – PDL, CCR a decis ca hotărârea Parlamentului, de desemnare a membrilor CA SRR, e neconstituţională.

Judecătorii au constatat că în acest caz nu s-au respectat prevederile privind nominalizarea candidaţilor în funcţie de algoritmul politic şi ponderea grupurilor parlamentare. Practic, din acel moment Consiliul de Administraţie al SRR a fost anulat.

Share