home MASS MEDIA, POLITICA Ovidiu Miculescu s-a angajat pe sine însuşi în SRR

Ovidiu Miculescu s-a angajat pe sine însuşi în SRR

Share

A treia sesizare de incompatibilitate şi conflict de interese, în care a fost implicat preşedintele-director general al Societăţii Române de Radiodifuziune, Ovidiu Miculescu, a ajuns în atenţia ANI.

Membru afiliat FRJ MediaSind, Sindicatul Unit al Salariaţilor Radio România a depus  documentele ce relevă că şeful Radioului Naţional şi-a încheiat un contract individual de muncă, înregistrat sub nr. 893/22.08.2012, pentru un salariu lunar de 12.000 lei, 300 lei/ora, precum și fișa postului de ”coordonator instituțional”, primind în acelaşi timp şi un salariu, în calitate de preşedinte-director general.

Totodată, acesta  a semnat şi  Ordinul nr. 893/22.08.2012, prin care, în calitate de președinte CA și Director General al SRR, se numește pe sine în funcția de ”Coordonator instituțional”.

Conform  art. 72 alin. 1, din Legea nr. 161/2003, “persoana care exercită funcţia de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat sau funcţii asimilate acestora, prefect ori subprefect este obligată să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu ia sau să nu participe la luarea unei decizii în exercitarea funcţiei publice de autoritate, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I”.

Ori, conform Legii de organizare şi funcţionare a SRR şi SRTV, funcţiile de membru al Consiliului de Administraţie şi Comitetului Director sunt asimilate celor de membru al Guvernului sau de secretar de stat.

Menţionăm că în data de 17 octombrie 2013 Agenţia Naţională de Integritate l-a declarat incompatibil pe Ovidiu Miculescu, deoarece acesta a deţinut simultan funcţia de membru al CA al Societăţii Române de Radiodifuziune şi de manager al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii (vezi aici), în urma unei sesizări făcute de SUS Radio România.

Ulterior, organizaţia sindicală din Radioul Public a mai depus o sesizare la ANI, în care a precizat că Ovidiu Miculescu  a deţinut, în același timp, funcția de membru în Comitetul Director al SRR  și funcția de administrator la societăți comerciale de drept privat (vezi aici).

Din păcate, în loc să fie înlăturat din fruntea instituţiei publice de presă, Puterea se face că nu observă abuzurile şefului Radioului Public, preferând să devină complice la nelegiuirile acestuia.

Departament Comunicare FRJ MediaSind
Vezi aici sesizarea Sindicatului Unit al Salariaţilor Radio România

Share