Legea Presei si noul Cod Civil (4) Dreptul la replica

Share

Jurnaliştii vor putea fi hărţuiţi în presă prin proceduri de urgenţă. Legea Presei va fi inclusa cumva astfel in noul Cod Civil.

Daca o persoană va cere “drept la replică” sau “drept la rectificare”, cum sunt ele denumite, instituţiile de presă au obligaţia legala să răspundă petenţilor în două zile, “dar nu mai târziu de 3 zile de la data aprobării”.

În caz de refuz, petenţii pot cere instanţei obligarea la publicarea replicii şi luarea unor “măsuri de apărare”.

Legea Presei. Codul Civil nou. Judecata sumara in vreme de razboi

Procesul va fi judecat potrivit prevederilor referitoare la ordonanţa preşedinţială în regim de urgenţă şi în şedinţe secrete. Sedinte secrete?

Parca sunt tribunalele de urgenta cu judecata sumara din timpul razboaielor…

“Măsurile de apărare” sunt lăsate la discreţia instanţei, putând merge până la interzicerea publicării articolelor, confiscarea şi distrugerea documentelor probatorii şi plata de bani către o asociaţie de binefacere.

Legea Presei nu exista, exista noile prevederi

Cine nu va respecta ordonanţa preşedinţială va răspunde penal pentru infracţiunea de nerespectare a unei hotărâri judecătoreşti.

Jurnaliştii vor putea fi judecaţi în continuare, pentru reparatia în bani a prejudiciului produs reclamanţilor. In noul Cod Civil se prevede că textul trebuie publicat integral fără să fie alterat, trunchiat ori modificat. În schimb, nu se prevede niciun instrument de reparare a prejudiciului produs jurnaliştilor, în cazul în care procesul a fost intentat cu rea-credinţă.

Pe rolul instanţelor sunt in prezent nenumărate procese, incepute doar cu scopul de a hărţui şi a intimida presa. Aceasta prevedere din noul Cod Civil este croita si sa puna in miscare procesele pe rol spre un deznodamant usor de intuit.

Nu este reglementată situaţia foarte posibila, conform careia activitatea jurnalistului ar putea fi interzisă vremelnic prin ordonanţă preşedinţială, dar ulterior, după judecarea procesului, se va dovedi că jurnalistul nu a produs niciun prejudiciu, iar măsura provizorie a fost gresita, arata Mediasind, intr-un protest trimis autoritatilor indrituite.

(va urma)

Share