Celebrăm corect ziua Limbii Române: vorbim corect!

Share

Uăi moldoveni. Voi şi, nu ştiţi şi sărbătoari-i az? Az noi ni felişităm cu şeia şi nu avem, “cu limba, bre oamini buni”. Iaca, noi grăim ca şiubotili, ni-o zâs unu az, uăi moldoveni.

Da eu i-am râs în faţâ, uăi, îi zâc, şiubotili nu grăiesc, dacâ ar grăi, ar faşi-o mult mai ghini decât noi, moldovenii. Eu nu înţăleg, eu nu prişep, di şi avem noi zâua linghii. Uăi, eu aş vre sâ nu avem zâua linghii, dar sâ avem limbă.

infoPrut

Dacâ vreţ, este ca şâ de zâua fumeii. Noi, moldovenii, respectăm fumeia numai de zâua ei, dar şâ atunşi pânâ când ni îmbatăm… Că dacâ ni îmbatăm, atunşi din “proasta drac’lui” n-o scoatim.

Aşa-i şâ cu limba. Ni amintim di ea doar în zâua di 31 august. Ajiunjim în Piaţa Marii Adunări Naţâonali, bem o pivă şâ înşepim sâ cântăm “vladimirschii ţântral”. Uăi, dar n-ar şi mai ghini să sărbătorim zâua asta tot anu?

Sâ vă zâc sincer, nii nu-ni pasâ că tăţ moldovenii vorghesc cu acşent şâ cu arhaismi sau chiar regionalismi. Dacâ sfântu DEX confirmâ vorghile noastri, asta e. Îi ghini, cu alti cuvinti.

Apu noi, moldovenii, grăim româna aşa cum putem, aşa cum s-o conservat aişea, pi bucata asta di pământ, iar şei cari ni iau pisti chişior să ni pupie întri chişioari. Eu aşa zâc. În schimb, fraţâlor, tari mă mai enervez când văd câ noi nu grăim limba românâ în dialect, arhaismi şâ regionalismi, dar cu rusismi.

Ei, asta nu mai esti limbâ românâ. Asta esti o păsăreascâ şâ au dreptati şei care fac glumi pi sama noastrâ. N-ai cum sâ ti felişiţi “cu limba”, “cu sărbătoarea” şâ toati şelea! Nu vreu sâ dau alti exempli, câ li ştim cu tăţâi.

Da, noi moldovenii sântem complexaţ. Noi nu ştim sâ grâim ghini, dar nişi nu vrem. Şâ şi faşim, ni supărăm pi alţâi. Da asta nu-i corect. Trebu sâ ni supărăm pi noi. Eu vreu sâ vă spun una, câ dacâ îi duşi pi părinţâi mei în satili din judeţu Iaş, Suşeava şâ âi asculţ cum grăiesc cu sătenii di pi acolo, nu o sâ faşi diferenţa.

Di şi? Pintru câ noi sântem tot români, grăim aşeiaş limbâ, numa câ în dialect. Părinţii mei grăiesc limba românâ corect, fără rusisme, fără “trupcă”, “velosiped” şâ “holodilnic”. Adicâ mult mai corect decât şei din Chişânău, cari ti prăpădeşti di râs când îi auzi cum sâ “pricălesc”, “ganesc” şâ “vaşe âs crutâi”.

Vorghiţi corect limba română, chiar şâ în dialect! Celebraţi corect aceastâ zâ!

sursa: Vitalie Cojocari

Share