home CORUPTIE, POLITICA Avocatul Poporului îi învaţă pe contravenienţi cum să atace amenzile date sub stare de urgenţă

Avocatul Poporului îi învaţă pe contravenienţi cum să atace amenzile date sub stare de urgenţă

Share

Într-un comunicat transmis marți, Avocatul Poporului le acordă contravenienţilor din perioada stării de urgenţă consultanţă juridică pe gratis.

DONEAZĂ ACUM

PENTRU PRESA INDEPENDENTĂ!

Renate Weber atrage atenția persoanelor care au fost amendate pe perioada stării de urgență că au posibilitatea să depună contestații în instanță.

Totodată, Weber a transmis că reiterează solicitarea, adresată în data de 1 aprilie 2020, ministrului afacerilor interne, în sensul utilizării, în viitoarele ordonanțe militare, de formulări riguros exacte în definirea conținutului constitutiv și juridic al faptelor ce constituie contravenții, pentru a preveni aplicarea lor discreționară, în contextul în care faptele contravenționale sunt sancționate sever, ajungându-se chiar la confiscarea bunurilor utilizate la săvârșirea faptei.

„ÎNDRUMĂRI privind procesele verbale de contravenție încheiate în aplicarea legislației specifice instituirii stării de urgență Procesele-verbale de contravenție încheiate pentru săvârșirea faptelor prevăzute de legislația specifică stării de urgență prezintă următoarele particularități:

a) contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contravenţie, jumătate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator (care poate fi diferit în funcție de fapta contravențională săvârșită, cu titlu de exemplu: Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția locală, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale), adică jumătate din amenda efectiv stabilită și nu jumătate din minimul amenzii prevăzut de lege;

b) termenul de 15 zile în care se poate achita jumătate din amenda aplicată în situația în care procesul-verbal de constatare a contravenției este înmânat pe loc persoanei amendate, curge chiar din acea zi. Dacă procesul-verbal este comunicat la domiciliu (prin poştă), termenul de 15 zile începe să curgă din ziua primirii comunicării;

c) plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunilor prevăzute la art. 28 suspendă doar executarea plății amenzii, dar nu suspendă executarea sancțiunilor contravenționale complementare aplicate (confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție; interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate; suspendarea temporară a activității; desființarea unor lucrări; refacerea unor amenajări). Atenție! În situația în care contravenientul pierde procesul și nu a achitat jumătate din cuantumul efectiv stabilit de agentul constatator, va achita ulterior întreaga amendă.

d) în caz de anulare sau de constatare a nulității procesului-verbal instanța judecătorească dispune să se achite celui în drept o despăgubire care se stabilește în raport cu valoarea de circulație a bunurilor la momentul confiscării și care se asigură din bugetul autorităților și instituțiilor publice beneficiare;

e) plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția;

f) Taxa judiciară de timbru: plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, precum și calea de atac împotriva hotărârii pronunțate se taxează cu 20 lei”

Share