A fost publicat proiectul de buget al României, pe anul 2023

Share

Ministerul Finanţelor a publicat proiectul de buget al României, pe anul 2023. Ar urma să avem o creştere economică de 2,8% şi un deficit de aproape 78 de miliarde de lei.

7,2% din PIB – ar fi investiţiile mocnite de Executiv, pentru anul care vine. Apar taxe noi, desspre care nu ni s-a spus nimic. Ba, ni s-a tot promis că nu vor apărea nici un fel de taxe noi.

Proiectul de buget prevede, conform Economedia, un deficit de 77,9 miliarde lei, adică de4,4% din PIB. Bugetul pe 2023 este construit pe un PIB de 1.552,1 miliarde de lei (adică peste 300 de miliarde de euro, ceea ce este fabulos), luând în calcul o creștere economică de 2,8%.

Guvernul susține că, în anul 2023, cheltuielile destinate investițiilor vor însuma aproximativ 112,1 miliarde lei și vor reprezenta aproximativ 7,22% în PIB.

O noutate este că va fi introdusă bugetarea pe programe, pe bază de indicatori de rezultat, la toate nivelurile administrației publice centrale și locale, care să permită transparența deplină a cheltuielilor publice, îmbunătățirea clarității și coerenței procesului de bugetare, prioritizarea politicilor sectoriale și asigurarea unei competiții reale între proiectele propuse spre finanțare și susținerea performanței.

În anul 2023, veniturile bugetare în termeni nominali sunt estimate la 539,6 miliarde de lei (34,77% din PIB).

Guvernul estimează că cele mai mari ponderi în cadrul veniturilor bugetare în anul 2023 le vor înregistra contribuțiile de asigurări sociale (30,1% din total venituri), urmate de TVA (21,1%), sume primite de la UE (13,2% din total venituri), și accize (7,1 %).

Conform Guvernului, în anul 2023 va exista tendința de creștere în totalul veniturilor bugetare față de anul 2022 a sumelor provenind de la UE, ce vor avea o contribuție pozitivă la creșterea economică, banii europeni constituind o sursă de finanțare care degrevează bugetul național si un mijloc de implementare a unor reforme în acord cu agenda europeană.

Cheltuielile bugetare estimate pentru anul 2023 sunt în sumă de 607,9 miliarde lei. Cea mai mare creștere pe orizontul de referință o înregistrează cheltuielile cu asistența socială, respectiv 11,7% din PIB în anul 2023. Acestea vor ajunge la 181 miliarde lei în 2023, de la 172 miliarde de lei în 2022.

Cheltuielile de personal vor fi în sumă de 127,6 miliarde de lei în anul 2023, în creștere de la 118,41 miliarde lei în 2022. Cele cu bunurile și serviciile vor crește în anul 2023 la 74,69 miliarde de lei, iar cele cu investițiile vor însuma anul viitor 112,05 miliarde de lei, o creștere de la 87,14 miliarde de lei, în anul acesta.

Share