200.000 de euro 100% nerambursabili pentru implementarea unui sistem de monitorizarea a consumurilor energetice pentru industrie

Share

Companiile din industrie cu un consum anual de energie de peste 1000 de tep au oportunitatea de a accesa până la 200.000 de euro 100% nerambursabili pentru implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice, prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare, Obiectivul Specific 6.2 / REACT-EU.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 30 decembrie 2022. 

Conform ghidului solicitantului, entitățile eligibile în cadrul OS 6.2/REACT-EU sunt societăţile cu personalitate juridică din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an (definite drept mari consumatori de energie, conform Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare) care trebuie să implementeze sisteme de monitorizare consumuri energetice în vederea identificării rapide a soluţiilor non-cost de reducere a consumurilor şi care trebuie să deţină un instrument puternic de urmărire şi cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice.

Criteriile minime de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească companiile sunt:

 • Întreprinderi cu un consum de energie de peste 1000 tep/an;
 • CAEN secțiunile B și C, definite conform codificării CAEN Rev2;
 • Activitățile sunt implementate pe teritoriul României, în regiunile de dezvoltare: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Centru;
 • Nu se află în niciuna din următoarele situații: incapacitate de plată, insolvență, faliment, lichidare.

Tipuri de acțiuni eligibile:

 • Achiziționarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale;
 • Pregătirea proiectului (elaborarea studiilor, obținerea avizelor, autorizațiilor etc.);
 • Managementul proiectului, auditul proiectului;
 • Informare și publicitate.

Ce fel de consumuri se pot monitoriza? Un astfel de sistem vă ajută să monitorizați consumul de gaz natural, energie electrică activă și energie reactiva, abur și energie termică, aer comprimat, gaze tehnice sau alți parametri precum temperatură, presiune, debit etc.

Un sistem de monitorizare a consumurilor energetice este un instrument util în urmărirea și gestionarea modului în care se realizează consumurile în cadrul companiei dumneavoastră.

De ce să monitorizați consumurile de energie?

 • Determinați și optimizați costurile generate de consumul de utilități în valoarea totală a costurilor de fabricație a produselor finite;
 • Determinați ponderea consumului per elemente direct productive și elemente auxiliare din procesul tehnologic;
 • Identificați și analizați factorii de influență asupra consumurilor / costurilor de utilități: echilibrarea rețelei de aer comprimat; determinarea costurilor specifice în producerea de aer comprimat; identificarea soluțiilor de eficiență energetică; planificarea producției în vederea echilibrării schimburilor de muncă; numărul de rebuturi realizate; defecțiuni și staționări utilaje.

Share