home MASS MEDIA, STIRI DESPRE TELEVIZIUNI Tribunalul Bucureşti a anulat diminuările de drepturi negociate de conducerea TVR

Tribunalul Bucureşti a anulat diminuările de drepturi negociate de conducerea TVR

Share

Tribunalul Bucureşti a admis acţiunea depusă de Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind împotriva Societatăţii Română de Televiziune și sindicatul de casă al administrației, Sindicatul pentru Unitatea Salariaților Tv – SPUSTv, pentru anularea prevederilor Actului Adițional nr. 2 la Contractul Colectiv de Muncă din instituție, document care diminuează drepturile legale pentru salariații care efectuează deplasări în interes de serviciu.

PENTRU PRESA INDEPENDENTĂ!

În cererea de chemare în judecată, SRJ MediaSind a demonstrat faptul că această tranzacție semnată de președintele-director general, Doina Gradea, și de un vicepreședinte cu atribuții de președinte interimar al SPUSTv, conţine clauze care diminuează în mod flagrant drepturile minimale prevăzute pentru toți angajaţii din TVR în HG nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului.

Instanţa a dispus anularea clauzelor semnate astfel încât salariaților SRTV să li se aplice prevederile favorabile, și anume, cele din HG 714/2018. De asemenea, TMB a demontat diversiunile conducerii TVR şi ale SPUSTv care susţineau că SRJ MediaSind, în calitate de sindicat national, nu ar avea dreptul prin filiala MediaSind TVR să-şi reprezinte membrii din TVR.

În acest sens, TMB a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind ca neîntemeiată, precum şi excepţia lipsei de interes a reclamantului în promovarea acţiunii.

Având în vedere această sentinţă, precum şi faptul că SPUSTv nu mai deține numărul legal de membri pentru a negocia CCM și nici nu îndeplineşte condițiile legale privind calitatea de reprezentant, până la finalizarea acestui proces, SRJ MediaSind şi filiala sa, MediaSind TVR solicită conducerii instituției să nu aplice clauzele abuzive din Actul aditional nr. 2 şi să acorde tuturor angajaţilor Televiziunii Naţionale drepturile prevăzute în HG 714/2018, şi anume alocatia de cazare în cuantum de 230 lei pe zi fără prezentarea documentelor justificative, în conformitate cu prevederile art.1 alin. 4.

Totodată, MediaSind TVR face un apel către membrii SPUSTv să sprijine acest demers prin retragerea din calitate de membru dintr-o organizaţie care a dovedit, de nenumărate ori, că negociază cu administraţia în detrimentul salariaţilor.

SRJ MediaSind atrage atenţia că filiala MediaSind TVR a depus deja sesizare penală în conformitate cu prevederile art. 5 din HG 714/2018, potrivit cărora “Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage, după caz, în condițiile legii, răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală a celor vinovați.”

În acest proces, SRJ MediaSind este reprezentat de către Casa de avocatură coordonată de av. Dan Iordache.

Departament Comunicare MediaSind TVR
Bucureşti, 20 noiembrie 2019

Share