home CORUPTIE, POLITICA PSD răspunde destructiv la măsurile economice ale PNL

PSD răspunde destructiv la măsurile economice ale PNL

Share

Răufăcătorii din PSD nu pot fi opriţi de nimic, nici de pandemia globală de coronavirus. Nimic nu-i face să se oprească din dorinţa lor de a falimenta România.

DONEAZĂ ACUM

PENTRU PRESA INDEPENDENTĂ!

PSD intenţionează să adopte în Parlament un set de măsuri economice populiste care vor afecta grav bugetul naţional, în contextul în care criza sanitară va fi urmată de o criză economică severă.

PSD spune că este un proiect de lege privind „adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru sprijinirea mediului de afaceri”.

Măsurile propuse de PSD vor avea un impact extrem de ridicat asupra bugetului, dacă vor fi adoptate. Legea pesedistă prevede, printre altele, eşalonarea impozitului pe venituri din salarii, a obligaţiilor fiscale ale firmelor şi a contribuţiilor sociale. Proiectul mai conţine şi eliminarea plăţii licenţelor de transport, a taxelor de drum şi a comisioanelor la tranzacţiile cu cardul.

De asemenea, proiectul PSD mai prevede că se suspendă, până la finalul anului, plata impozitului pe venit, a contribuţiilor sociale şi a taxelor locale (pentru trimestrele I şi III ale anului în curs) pentru firmele din domeniul turismului, transporturilor, alimentaţiei publice. De aceleaşi prevederi ar beneficia şi societăţile organizatoare de evenimente de promovare, firmele de construcţii, medicii stomatologi, avocaţii, notarii, florarii, frizeriile, saloanele de igienă personală, cofetar-patiserii, precum şi orice alt operator economic care şi-a încetat activitatea ca urmare a instituiri stării de urgenţă, sub condiţia menţinerii locurilor de muncă existente la data de 01.03.2020.

În plus, se dimnueaza plafonul certificat de amânare a platii TVA în vamă, de la suma de 100.000.000 lei, la suma de 100.000 de lei.

De asemenea, bugetul pentru Programul Rabla Clasic de la Ministerul Mediului se dublează, în timp ce Rabla Electrocasnice creşte de 10 ori, iar pentru alimente se introduce taxarea inversă.

Proiectul de lege al PSD nu are încă prevăzut şi impactul bugetar al acestor măsuri. Proiectul va fi depus în zilele următoare, au precizat surse politice.

Iată măsurile propuse de PSD
Lege privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru sprijinirea mediului de afaceri

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Art. 1

Se eşalonează plata impozitului aferenta veniturilor din salarii şi veniturilor asimilate salariilor aşa cum sunt definite în Legea 227/2015 Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, pentru o perioadă de 90 de zile concomitent cu acordarea unei bonificaţii de 10% contribuabililor care înţeleg să nu acceseze opţiunea de reeşalonare. Facilitatea se aplica numai contribuabililor care menţin locurile de muncă existente la data de 01.03.2020, cu excepţia marilor contribuabili.

Art.2

Se acordă linii de credit pentru acoperirea deficitelor temporare ale capitalului de lucru prin intermediul băncilor cu capital de stat (CEC Bank, Eximbank), cu termen între 3 şi 10 ani, cu dobândă cuprinsă între 0% şi 50 % din ROBOR la 3 luni afişat de Banca Naţională a României, pentru persoanele fizice, pentru întreprinderi mici şi mijlocii (”ÎMM”), întreprinderi individuale, instituţii financiare, asociaţii familiale, pentru a stimula revenirea rapidă a activităţii.

Art.3

Se acordă garanţii guvernamentale companiilor pentru a contracta finanţări bancare pentru susţinerea activităţii curente, inclusiv a şomajului tehnic. Se stabilesc scheme de garantare, prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile mici şi mijlocii (”FNGCIMM”) şi Fondul Roman de Contragarantare (”FRC”) pentru împrumuturile în valoare de maximum 15 milioane RON pentru fiecare companie cu posibilitatea garantării acestor credite cu până la 100% , cu perioada extinsă de graţie, fără plată ratelor în primele şase luni, cu acordarea unei bonificaţii de 10% din dobânda aferenta creditului pentru cei care nu beneficiază de perioada de graţie

Art. 4

Se acordă garanţii guvernamentale companiilor exportatoare pentru susţinerea activităţii curente, inclusiv a şomajului tehnic. Schemele de garantare vor fi acordate de Eximbank cu plafon de 5 miliarde lei şi posibilitatea garantării cu până la 100% a creditului cu perioada extinsă de graţie fără plată ratelor.

Art.5

Se eşalonează obligaţiile fiscale înregistrate la data intrării în vigoare a prezenţei legi,pe o perioadă de până la 90 de zile ,fără a fi calculate dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru această perioadă, pentru companiile aflate în dificultate financiară,probata cu situaţii financiare interimare întocmite în acest sens. Se consideră o companie în dificultate financiară ,acea companie care înregistrează o diminuare a cifrei de afaceri cu cel puţin 25% în lună martie a anului 2020 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019, cu excepţia celor înfiinţate ulterior martie 2019, care se vor raporta la ultimele 2 luni de activitate.

Se acordă o bonificaţie de 5% din obligaţia fiscală pentru cei care nu beneficiază de eşalonarea plăţii.

Art. 6

Se compensează din oficiu sumele de restituit de la bugetul de stat cu obligaţiile fiscale scadente ale contribuabililor persoane juridice, iar pentru sumele care fac obiectul compensării, dacă aceasta nu s-a realizat la data scadentei, din oficiu, nu se vor calcula accesorii.

Art. 7

Livrările de bunuri şi servicii precum şi contravaloarea lucrărilor executate în cadrul contractelor de investiţii, se vor achita de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepţionarii acestora.

Art. 8

Se vor deconta, în termen de 5 zile lucrătoare, sumele prevăzute în cererile de rambursare a indemnizaţiilor pentru concediile medicale depuse de angajator.

Art. 9

Se suspendă, până la data de 31.12.2020, plata impozitului pe venit, a contribuţiilor sociale şi a taxelor locale, pentru trimestrele I şi ÎI ale anului în curs, pentru firmele din domeniul turismului, transporturilor, de alimentaţie publică şi societăţile organizatoare de evenimente de promovare, constructi, medici stomatologi, avocaţi, notari, florarii, frizerii, saloane igiena personală, cofetarii-patiserii, precum şi orice alt operator economic care şi-a încetat activitatea ca urmare a instituiri stării de urgenţă , sub condiţia menţinerii locurilor de muncă existente la data de 01.03.2020.

Art. 10

Se suspendă, până la data de 31.12.2020, plata pentru licenţe de transport, taxe de drum, taxele stabilite de către Autoritatea Rutieră Romana, taxa de pod, datorate de către companiile din domeniul transportului.

Art. 11

Se suportă prin bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, toate cheltuielile efectuate de către agenţii economici cu materialele specifice pentru prevenirea răspândirii virusului.

Art. 12

Toate rezervele bilanţiere utilizate pentru acordarea de plăţi salariale nu se vor impozita. Acţionarii care utilizează profitul nerepartizat sau care renunţă la profiturile repartizate drept dividende pentru salarii sunt scutiţi de orice sarcină fiscală, în limita unui plafon de şase salarii medii lunare din societatea respectivă.

Art. 13

Se diminuează plafonul certificat de amânare a platii TVA în vamă de la suma de 100.000.000 lei la suma de 100.000 lei.

Art. 14

(1)Se amână termenul de implementare a proiectelor finanţate prin Start-up Nation 2018 până la data de 31.12.2020.

(2)Se anulează clauza din contractele operatorilor economici cu statul român referitoare la numărul minim de angajaţi, astfel încât şi ei vor putea beneficia de prevederile legale privind trimiterea în şomaj tehnic .Se introduce în toate contractele de start-up clauză de forţă majoră care să poată fi utilizată pe perioada stării de urgenţă.

Art. 15

(1) Pentru proiectele finanţate de la bugetul de stat, bugetele locale şi/sau din fonduri europene se pot modifica sau actualiza valorile şi sumele iniţiale ale produselor, serviciilor şi lucrărilor, dacă beneficiarul demonstrează o fluctuaţie a preţului creată de efectele globale ale COVID-19 .

(2) Solicitarea se va formula doar pentru proceduri de achiziţie ce urmează a fi iniţiate şi nu se aplică procedurilor aflate în derulare sau finalizate în ultimele 3 luni, chiar dacă produsul, serviciul său lucrarea nu au fost furnizate.

(3) Diferenţele de sume rezultate prin această actualizare a costurilor vor fi asigurate de la bugetul de stat, pentru proiectele finanţate guvernamental sau local şi/sau din fonduri europene, prin realocarea sumelor rezultate din economii realizate la apelurile anterior desfăşurate, pentru proiectele cu finanţare U.E.

(4) În situaţii justificate,se acordă la cererea UAT-urilor credite de trezorerie cu dobândă subvenţionată de stat,în valoare de maximum 140.000 RON , pe o perioadă de maximum 24 de luni ,exclusiv pentru achiziţii de materiale şi servicii destinate combaterii pandemiei.

Art. 16

Autorităţile competente organizează coridoare de transport marfa, inclusiv prin combinarea circulaţiei rutiere cu circulaţia feroviară, astfel încât camioanele să fie încărcate în vagoane speciale pentru asigurarea unor fluxuri de materii prime.

Se va creea un coridor (verde) la frontiera pentru transportul produselor agroalimentare, al materiilor prime şi ingredientelor necesare producţiei alimentare, inclusiv producţiei de furaje şi de alimente pentru animale.

Art. 17

Autorităţile competente organizează terminale de mărfuri care să deservească firmele exportatoare şi să implementeze anumite proceduri speciale în vamă pentru şoferii de pe TIR-uri care tranzitează sau vin din zonele de risc.

Art. 18

Salariaţii pot beneficia de zile libere plătite în avans care vor fi recuperate prin ore suplimentare, cu posibilitatea depăşirii temporare a plafoanelor impuse de legislaţia actuală.

Art. 19

Se elimină comisioanele percepute comercianţilor la plățile electronice cu cardul.

Art. 20

Plata la produsele alimentare de către marile lanţ̦urî de magazine către furnizorilocali va fi efectuată în termen de 5 zile lucrătoare, de la emiterea facturii.

Art. 21

Se instituie taxarea inversă̆ a TVA-ului în cazul produselor alimentare, până̆ la data de 31.12.2020.

Art. 22

Se asigura din Fondul De Garantare a Creditului Rural (”FGCR”) garantarea în procent de 100% a proiectelor declarate eligibile pe fonduri europene în cadrul Agenţiei pentru finanţarea investiţiilor rurale (”AFIR”), în perioada aprilie–decembrie 2020.

Art. 23

Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor , prin Administraţia Fondului de Mediu (”AFM”) va dubla bugetul Programului Rabla Clasic de la 405 milioane lei la 910 milioane lei, care va fi utilizat numai pentru autovehicule achiziţionate de la producătorii autohtoni. Programul Rabla Plus în valoare de 140 milioane lei milioane lei pentru anul 2020 se va utiliza numai pentru achiziţiile făcute de catreinstitutiile publice. Suplimentarea bugetului pentru această măsură se va realiza prin redistribuirea de către AFM a bugetelor aferente altor programe.

Art. 24

Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor , prin AFM va mări bugetul Programului Rabla pentru Electrocasnice de la 30 de milioane lei la 300 milioane lei. Banii pentru această măsură vor fi redistribuiţi de către AFM de la alte programe, care va fi utilizat numai pentru echipamentele producătorilor autohtoni.

Art. 25

Ministerul Finanţelor Publice acorda garanţii guvernamentale, prin FNGCIMM şi FRC, în cadrul programelor instituţiilor de credit privind achiziţia de creanţe de la IMM-uri.

Art. 26

Pe perioada stări de urgenţă toate companiile afectate pot solicita activarea clauzei de forţă majoră din contractele în derulare doar în baza declaraţiei pe propria răspundere din care rezultă diminuarea încasărilor.

Art. 27

Guvernul României, prin ministerele de resort, emite norme metodologice de aplicare a prezenţei legi, în termen de 10 zile lucrătoare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicata.

Citeşte şi
PSD vrea campanie când poate să strângă mâinile alegătorilor

Deputatul PSD Valeriu Steriu dă de gol strategia PSD, care urmăreşte să amâne cât mai Read more

PSD îi cere lui Klaus Iohannis să vină din nou la guvernare

Preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, le cere lui Klaus Iohannis şi liderilor PNL să Read more

Titus Corlăţean umblă ostentativ prin Senat, cu masca la bărbie

Senatorul PSD Titus Corlăţean a refuzat să îşi ţină masca pe fată în timpul unui Read more

PSD a refuzat iarăşi discutarea tăierii pensiilor speciale

USR reclamă că reprezentanţii PSD au refuzat, în Birourile permanente reunite, să introducă pe ordinea Read more

PSD a refuzat să facă stocuri de medicamente şi echipamente de protecţie

Ministrul de Interne Marcel Vela a prezentat, în timpul dezbaterii moţiunii simple, iniţiate împotriva sa Read more

Surse. Ar urma să apară un nou PSD, concrescut din aripa PRM-istă

Apelul lui Codrin Ştefănescu, adresat „sutelor de mii de membri ai PSD”, de a răsturna Read more

Codrin Ștefănescu cere pesedistului de rând să “recupereze partidul de la securici”

Codrin Ştefănescu, fost secretar general al PSD, le cere „sutelor de mii de membri” ai Read more

Deputatul Mitralieră decolează. Prin termoscanare, se obţin datele personale!

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu, spuranumit deputatul Mitralieră, susţine că prin termoscanare „se accesează toate datele Read more

Dumitru Buzatu este categorisit ca marxist-leninist chiar de Antena 3

Baronul PSD Dumitru Buzatu a avut o reacţie furioasă la Antena 3, după ce realizatorul Read more

MEMORABILIA Marcel Ciolacu, gardat de baronii Oprişan, Buzatu şi Arsene. Toţi fără măşti

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a postat pe Facebook o fotografie, în care apare Read more

Share