home POLITICA Liviu Pleşoianu vrea desfiinţarea ONG civice pentru nazism

Liviu Pleşoianu vrea desfiinţarea ONG civice pentru nazism

Share

Deputatul PSD Liviu Pleşoianu a depus la Senat un proiect, prin care o asociaţie va putea fi dizolvată la cerere, prin hotărâre judecătorească, dacă este considerată a fi succesoare a unei organizaţii naziste sau care acţionează în sensul schimbării prin violenţă a regimului constituţional.

Textul iniţiativei lui Liviu Pleşoianu

“Prezentul proiect de lege prevede, în mod expres, în acord cu Constituţia României, cu legislaţia penală românească şi cu tratatele internaţionale la care România este parte, posibilitatea dizolvării, prin hotărâre judecătorească, a oricărei asociaţii sau fundaţii atunci când se constată că asociaţia sau fundaţia acţionează sau militează în sensul schimbării prin violenţă a regimului constituţional, ocupării prin violenţă a sediilor instituţiilor statului, subminării integrităţii teritoriale a României, propagandei în favoarea războiului, violenţei, terorismului, promovării discursului instigator la ură împotriva unei categorii de persoane, când asociaţia este declarată de către o instanţă judecătorească sau se declară a fi, sub orice formă, continuatoare sau succesoare în drepturi a unei organizaţii naziste sau a oricărei alte organizaţii interzise prin lege”, prevede expunerea de motive a proiectului legislativ al lui Liviu Pleşoianu.

Liviu Pleşoianu, ţintire directă la Klaus Iohannis şi ONG civice

Este evidentă identitatea dintre această propunere legislativă şi acuzaţiile lansate la adresa preşedintelui Klaus Iohannis şi a ONG civice.

Despre Iohannis, PSD a afirmat în mod repetat că provine din FDGR (Dorumul Democrat al Germanilor din România), care ar fi urmaşul organizaţiei naziste a germanilor din România, din timpul celui de-al doilea război.

Pe de altă parte, înainte şi mai ales în timpul reprimării violente a protestului civic din 10 august, PSD a afirmat că manifestanţii paşnici ar fi fost violenţi şi ar fi dorit să ocupe în forţă Palatul Victoria.

Merită constatată identitatea de mesaj dintre propaganda PSD şi propaganda rusă, ce caracterizează forţele democratice din România ca fiind fasciste şi revizioniste.

Liviu Pleşoianu vrea dizolvarea ONG civice incomode în instanţă

Astfel, iniţiatorul propunerii legislative, Liviu Pleşoianu, propune amendarea articolului din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2002 privind asociaţiile şi fundaţiile, referitor la dizolvarea acestora de către instanţele de judecată.

“Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: când scopul său activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice, precum şi când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; când se constată că asociaţia acţionează sau militează în sensul schimbării prin violenţă a regimului constituţional, ocupării prin violenţă a sediilor instituţiilor statului, subminării integrităţii teritoriale a României, propagandei în favoarea războiului, violenţei, terorismului, promovării discursului instigator la ură împotriva unei categorii de persoane, când asociaţia este declarată de către o instant judecătorească sau se declară a fi, sub orice formă, continuatoare sau succesoare în drepturi a unei organizaţii naziste sau a oricărei alte organizaţii interzise prin lege; când asociaţia urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit; când asociaţia a devenit insolvabilă; în cazul prevăzut la art. 14”, prevede modificarea adusă articolului 56 (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, conform intenţiilor lui Liviu Pleşoianu.

Share