home POLITICA Iliescu, Jaruzelski şi salvarea naţională. Apel la memorie (1)

Iliescu, Jaruzelski şi salvarea naţională. Apel la memorie (1)

Share

Ca să ne înţelegem prezentul agitat, mizer şi plin de conflicte, trebuie să ne cunoaştem şi să ne înţelegem trecutul şi care sunt originile actualei situaţii. În mod repetat, reprezentanţii establishmentului politic putred din România au făcut apel la uitare.

Denaturarea legii privind poliţia politică, urmată de trimiterea în derizoriu, imposibilitate de acţiune şi ridicol a CNSAS, reprezintă un exemplu de apel la uitare. Noi trebuie să ţinem minte, să ştim adevărul şi să înţelegem.

Ca să înţelegem, trebuie să cunoaştem ce s-a întâmplat înaintea noastră, în alte state ale fostului lagăr comunist, nu să uităm. Dacă vom uita sau nu vom şti niciodată, vom permite repetarea istoriei. Aici vom folosi exemplul dat de cazul Poloniei.

Democraţia ca anarhie

Capii Uniunii Sovietice au considerat întotdeauna Polonia de după al doilea război mondial un stat quasi-anarhic, un ghimpe în coastă şi cea mai mare problemă a lor din grupul statelor est-europene, în afara rebelei Iugoslavii. Un ghimpe al slavilor nordici în coasta imperiului sovietic.

Din anii ’70, cauza principală a acestei stări de fapte a fost existenţa şi activitatea mişcării sindicale muncitoreşti independente Solidarnosç, incontrolabilă politic şi imposibil de manipulat prin poliţia politică poloneză SB.

URSS a optat pentru o cu totul altă politică în privinţa României. Unul dintre cele patru state neslave din lagărul comunist, alături de Ungaria, RDG şi Albania.

Conform unor mărturii, până prin anul 1981 Nicolae Ceauşescu ar fi fost pe placul Moscovei, apoi ceva s-a petrecut. Nu ştim exact anume ce. Se fac presupuneri.

Se afirmă, de exemplu, că lui Ceauşescu i s-ar fi spus că trebuie să dea drumul controlat la baierele politice, din motive care ţin de geopolitică şi de senzaţia tot mai pregnantă pe care o aveau liderii sovietici că nu mai rezistă financiar şi, prin urmare, politic cu tot imperiul lor.

Ceauşescu a spus nu. L-au terminat şi executat în opt ani. Nu este nimic ieşit din comun. Este o practică a liderilor comunişti ruşi de a-i executa pe liderii comunişti subordonaţi lor, deveniţi incomozi din diferite motive, inclusiv insurgenţa, după procese sumare, formale. Împuşcarea în gât sau în cap sunt practici tipice acestor slavi estici sălbatici. La Ceauşescu a fost diferit doar modul şi locul în care a avut loc împuşcarea.

Datoria de a salva vatra imperiului. Un experiment

Dacă simţeau că nu mai rezistau cu tot imperiul, se credeau datori să salveze matricea sa de bază, Uniunea Sovietică, într-o mişcare controlată de resorbţie politică geostrategică, intenţionând să sacrifice statele-satelit, sortindu-le unor versiuni locale de perestroikaglasnost. Sau represiunii. Iniţial. În anii ’80.

Wojciech Jaruzelski a fost primul şi probabil singurul militar impus vreodată de ruşi, în lagărul comunist, ca secretar general al vreunui partid comunist. A fost, credem noi, un experiment. Unul foarte nereuşit finalmente.

Băiat de komiternist

Ion Iliescu are o cu totul altă biografie decât Jaruzelski. Acesta  era dintr-o familie aristocratică poloneză de lângă Białistok. Ion Iliescu era din părinţi destul de săraci, din Olteniţa. Tradiţia comunistă era clar conturată la acesta din urma dintre cele două războaie mondiale.

Alexandru Iliescu, tatăl lui Iliescu, ar fi fugit în Rusia în anul 1930 şi s-ar fi întors prin anii 1935-1936, probabil ca agent al Kominternului în România. Probele asupra acestui fapt sunt vagi, iar dovezile sunt contradictorii.

Cauza acestei situaţii este tot ştergerea dovezilor existente de către comunişti.

Tatăl lui Ion Iliescu ar fi participat la Congresul Partidului Comunist din România, din anul 1931, din localitatea Goricova, de lângă Moscova. Un fapt la fel de greu de probat ca şi altele.

Rezoluţia acestui congres cerea dezmembrarea României. La acest congres, tatăl lui Ion Iliescu a devenit membru al Comitetului Central al PCR.

(va urma)

Share