home EVENIMENT Abuz în serviciu. Procurorii şi judecătorii vizaţi de un proiect UDMR

Abuz în serviciu. Procurorii şi judecătorii vizaţi de un proiect UDMR

Share

Adoptarea tacită este folosită ca unealtă de retorsiune de sistemul corupt. Abuz în serviciu contra procurorilor şi judecătorilor – este centrul unui proiect de lege iniţiat la Senat de UDMR.

Tăriceanu a făcut încă o declaraţie criminală despre Justiţia Română

Actul normativ a fost adoptat tacit de Senat. Proiectul va intra in dezbaterea Camerei Deputatilor, care este cameră decizională, în forma iniţiatorilor. Aceasta este o tentativă evidentă de intimidare şi subordonare politică a magistraţilor români.

Abuz. Tentativă de intimidare a magistratului

Proiectul prevede modificarea articolului 542 din Codul de Procedura Penală şi adăugarea unui nou alineat:

Fapta persoanei care cu rea-credinţă sau grava neglijenţă a comis una din acţiunile care au condus la situaţia generatoare de daune constituie abuz în serviciu şi se pedepseşte conform art. 297 alin. (1).

Art. 297 din Codul Penal se referă la abuzul în serviciu:

Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

Abuz. “Trebuie” în loc de “poate”

Cei de la UDMR vor modificarea lui, introducându-se cuvântul “trebuie” în primul alineat în loc de “poate fi”:

În cazul în care repararea pagubei a fost acordată potrivit art. 541, precum şi în situaţia în care statul român a fost condamnat de către o instanţă internaţională pentru vreunul dintre cazurile prevăzute la art. 538 si 539, acţiunea în regres pentru recuperarea sumei achitate trebuie îndreptată împotriva persoanei care, cu rea-credinţă sau din culpă gravă, a provocat situaţia generatoare de daune sau împotriva instituţiei la care aceasta este asigurată pentru despăgubiri în caz de prejudicii provocate în exerciţiul profesiunii.

Proiectul conţine şi o serie de articole, prin care se introduc prevederi ale unei directive privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului de a fi prezeţi la proces în cadrul procedurilor penale, adoptată de Parlamentul European la 9 martie 2016, aşa cum se explică în expunerea de motive.

Share