Transparenţa deficitelor fiscale şi datoriei publice

Prognoza de toamnă a Comisiei Europene pentru România aduce încă odată în atenția publică trendul periculos urmat de finanțele publice şi datoria a publică a României…

Umbrele finanțelor publice

În România, de regulă, statul şi instituțiile sale consideră a priori sectorul privat ca fiind un infractor, prin definiție interesat numai de fraudă fiscală şi de transferul profiturilor în afară.…