POS CCE. Investiţii pentru viitorul dumneavoastră

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională “Investiții pentru viitorul dumneavoastră  AXA PRIORITARĂ 2 – COMPETITIVITATE PRIN CDI Operaţiunea 2.1.2: „Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate” PROIECT: Tehnologii SPFM în reacţii ionice ale soluţiilor reziduale în sol şi realizarea de nanocompozite bazate …